Oracle podał wyniki za III kw.

W III kw. 1999 roku finansowego Oracle odnotował przychód 2 mld USD, co oznacza 19-proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym (1,75 mld USD).

W III kw. 1999 roku finansowego Oracle odnotował przychód 2 mld USD, co oznacza 19-proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym (1,75 mld USD).

Zysk netto w III kw. wyniósł 293 mln USD (215 mln USD rok wcześniej). Zdaniem przedstawicieli firmy, duży wpływ na dobre wyniki w III kwartale miało wprowadzenie na rynek bazy danych Oracle8i, której premiera odbyła się 1 marca br.


TOP 200