Oracle: naszym celem strategicznym jest chmura

Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska

O globalnej strategii firmy oraz jej aktywności na polskim rynku mówi Tomasz Bochenek, dyrektor generalny Oracle Polska.

Jaka jest strategia Oracle w zakresie adresowania oferty do firm o różnej wielkości?

Historycznie rzecz ujmując, Oracle rozpoczął swoją działalność z ofertą produktów przeznaczonych przede wszystkim dla dużych firm i korporacji, które przetwarzają ogromne ilości danych. Jednak przez ponad 40 lat istnienia na rynku systematycznie rozszerzaliśmy działalność, wprowadzając rozwiązania adresowane również do segmentu zwanego MŚP. Obecnie dla firm średnich i małych mamy bardzo szeroką ofertę własnych produktów, dodatkowo współpracujemy w tym aspekcie z firmami partnerskimi, które wspierają nas w adresowaniu zróżnicowanych potrzeb przedsiębiorstw tego segmentu.

A jak ważnym klientem dla Oracle są małe i średnie przedsiębiorstwa?

Struktura polskiego rynku tak naprawdę opiera się na małych i średnich firmach. Nie dotyczy to zresztą tylko Polski, ale również wielu innych krajów, gdzie przedsiębiorstwa MŚP mają nawet 70-proc. udział w wytwarzaniu narodowego dochodu PKB. Dlatego też i dla Oracle jest to bardzo istotny segment. Należy tu podkreślić, że dla efektywnej sprzedaży rozwiązań adresowanych do firm MŚP kluczowe znaczenie ma współpraca z szeroko rozumianym kanałem partnerskim. Na polskim rynku jest wiele doskonale radzących sobie firm informatycznych, które opracowują i sprzedają aplikacje wykorzystujące technologie Oracle. Docieramy do nich w różny sposób. Niektóre firmy dokonują bezpośrednich zakupów naszych produktów, inne korzystają z modelu ISV (Independent Software Vendor), w którym aplikacja tworzona przez partnera działa na podstawie opracowanych przez Oracle technologii.

Warto zauważyć, że w ramach naszej firmy powstał specjalizowany dział o nazwie Oracle Digital, zajmujący się sprzedażą do segmentu MŚP. Ma swoją siedzibę w Pradze, a pracuje w nim wielu naszych rodaków skierowanych do obsługi rynku polskiego. Taka strategia jest przyjmowana przez wiele firm, które tworzą regionalne centra obsługi klientów zapewniające wsparcie dla przedsiębiorstw w kilku sąsiednich krajach.

W jakich branżach Oracle ma w Polsce najsilniejszą pozycję?

Nie da się wskazać jednej konkretnej branży, o której można by powiedzieć, że Oracle ma tam najsilniejszą pozycję, bo mamy bardzo szeroką, horyzontalną ofertę i silną pozycję w wielu sektorach. Dosyć wiernym odzwierciedleniem tego, na jakich branżach się koncentrujemy, może być struktura organizacyjna Oracle w Polsce. Dział zajmujący się dużymi przedsiębiorstwami jest podzielony na trzy zespoły: pierwszy z nich skierowany jest do obsługi sektora publicznego, drugi do firm telekomunikacyjnych i finansowych, a trzeci – przedsiębiorstw użyteczności publicznej, firm energetycznych i paliwowych oraz branży handlowej. Są to więc sektory, na których skupiamy się najbardziej, ale można powiedzieć, że organizacje wszystkich branż i sektorów gospodarki korzystają z technologii oferowanych przez Oracle.

Jakie są najważniejsze kategorie produktów oferowane obecnie przez firmę?

Są trzy takie grupy. Po pierwsze, technologie bazodanowe i okołobazodanowe, czyli oprogramowanie warstwy pośredniej. Po drugie, aplikacje biznesowe do zarządzania procesami sprzedaży, usług, marketingu, kadr, finansów, łańcucha dostaw i produkcji. Należy zaznaczyć, że tutaj skupiamy się na oferowaniu ich wersji działających w chmurze. Trzecia grupa to oprogramowanie pisane na zamówienie klientów oraz usługi skoncentrowane wokół rozmaitych technologii Oracle i świadczone przez działający w ramach naszej firmy dział konsultingowy.

Warto dodać, że obecnie wszyscy mówią o chmurze i wyraźnie widać, że technologie IT rozwijają się w tym właśnie kierunku. Oracle od samego początku działa przede wszystkim w obszarze rozwiązań mających krytyczne znaczenie dla działania biznesu. Podobnie w obszarze usług chmurowych skoncentrowaliśmy się na zbudowaniu oferty niezwykle rozległych funkcjonalnie i superbezpiecznych technologii i aplikacji cloud computing, które mogłyby być bez obawy stosowane przez firmy segmentu Enterprise. Obecnie Oracle jest już na takim etapie rozwoju, że rozwiązania chmurowe są produktami czołowymi, zarówno jeśli chodzi o aplikacje, jak i technologie. Dlatego rozmowy z klientami zawsze zaczynamy od przedstawienia naszej oferty usług chmurowych.

Jak Oracle ocenia adaptację rozwiązań chmurowych w Polsce?

Jeżeli chodzi o aplikacje biznesowe Oracle, to czołowe są teraz właśnie rozwiązania chmurowe. Naszym celem strategicznym jest, żeby wszystkie aplikacje naszych klientów były kiedyś w chmurze. Adaptacja usług SaaS postępuje bardzo szybko i we wszystkich branżach.

W świecie technologii IT sytuacja jest inna i tu przewagę mają wciąż wdrożenia lokalne. Adaptacja chmury w Polsce, ale też na innych rynkach regionu Europy Wschodniej i Centralnej, jest wolniejsza w porównaniu do zaawansowanych gospodarek Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej. Ale tu też obserwujemy duże zmiany. Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce opracowuje strategie chmurowe i planuje wykorzystanie technologii platformy oraz infrastruktury oferowanych w modelu usługowym.

Ile jest w Polsce firm partnerskich Oracle i jaka jest ich główna rola – sprzedaż czy wdrożenia?

Liczba partnerów dynamicznie się zmienia, ale szacuję, że obecnie mamy ich w Polsce ponad 230. Istotną grupą są partnerzy ISV, którzy wykorzystują technologie Oracle jako silnik we własnych rozwiązaniach oferowanych klientom. Bardzo duży udział w naszym biznesie mają także integratorzy systemów, którzy wykorzystują nasze technologie w prowadzonych wdrożeniach. Współpracujemy również z czołowymi firmami konsultingowymi, takimi jak Accenture, które często mają osobne działy specjalizujące się w wykorzystaniu we wdrożeniach technologii oferowanych przez Oracle.

Niedawno ogłoszone zostało strategiczne partnerstwo z Microsoft w dziedzinie chmury. Proszę wyjaśnić, na czym ono polega i jakich usług dotyczy?

Partnerstwo pomiędzy Oracle i Microsoft dotyczy rozwiązań chmurowych. Kluczowym aspektem leżącym u podstaw decyzji o jego nawiązaniu było spostrzeżenie, że ogromna liczba firm korzysta zarówno z technologii Microsoftu, jak i Oracle. Dla takich przedsiębiorstw migracja do chmury nie jest zadaniem banalnym – muszą się zastanawiać, jak to zaplanować i w jaki sposób wykorzystać usługi oferowane przez obie firmy.

Istotą porozumienia jest zatem ułatwienie takim firmom migracji do chmury przy wykorzystaniu aplikacji i rozwiązań oferowanych zarówno przez Microsoft, jak i Oracle. Polega to na zapewnieniu, że rozwiązania chmurowe obu producentów będą się komunikowały ze sobą w sposób zapewniający najwyższą wydajność, jaka jest możliwa.

By to zrealizować, firmy Microsoft i Oracle podjęły między innymi decyzję, że ich centra danych zostaną skomunikowane przy wykorzystaniu łączy typu interconnect zapewniających bardzo wysoką szybkość wymiany danych. Oznacza to, że użytkownicy korzystający z rozwiązań chmurowych obu producentów będą postrzegali system tak, jakby korzystali tylko z jednej chmury.

Jakie są główne kierunki rozwoju biznesu Oracle w skali globalnej i w Polsce?

Jesteśmy globalną korporacją i we wszystkich krajach staramy się docierać do klientów w podobny sposób i z tą samą ofertą. Oczywiście sukcesy biznesowe w poszczególnych obszarach lub krajach mogą się różnić. Obecnie postawiliśmy na usługi chmurowe, a naszym oczkiem w głowie jest autonomiczna baza danych działająca w chmurze. Świat się zmienia. Tradycyjnie nasi klienci sami lub przy współpracy z integratorami systemów zajmowali się planowaniem własnego centrum danych. W efekcie powstawały unikalne projekty obsługiwane przez ogromne, rozbudowane działy IT zatrudniające rzeszę administratorów i pracowników technicznych.

Autonomiczna baza danych daje zupełnie nowe możliwości. Oracle przejmuje funkcje związane z zarządzaniem, zajmuje się strojeniem bazy, jej zabezpieczaniem i aktualizowaniem. Prawie wszystkie zadania, za jakie dotąd odpowiadał klient, teraz przechodzą na Oracle, który jest w stanie zapewnić niezawodność działania systemu na poziomie 99,995% – to niecałe 2,5 minuty planowanych i nieplanowanych przestojów na miesiąc. Myślę, że jest to oferta, jakiej jeszcze nie było na rynku.

Czy pandemia ma wpływ na biznes Oracle i jaki będzie miała wpływ na cały rynek IT?

Niewątpliwie pandemia będzie miała wpływ na wszystkie firmy, również informatyczne, ale teraz nie mamy jeszcze twardych danych pokazujących, jak zmienia się biznes. W niektórych przypadkach, np. uziemionych linii lotniczych, skutki są oczywiste. Spadek przychodów będzie tu miał wpływ na konkretne decyzje dotyczące modyfikacji planów biznesowych.

W Oracle Polska mamy regularne spotkania, podczas których dyskutujemy, jak należy się zachować w nowej rzeczywistości. Nie chciałbym spekulować na ten temat. Myślę, że trzeba trochę zaczekać, aby realnie ocenić wpływ pandemii na biznes IT w Polsce. Zostawmy to analitykom. Ale niektóre rzeczy są oczywiste. Więcej korzystamy z technologii IT, oprogramowania, komputerów czy systemów do wideokonferencji. Najlepszym przykładem jest ten wywiad: ponieważ nie mogliśmy się spotkać w biurze, rozmawiamy zdalnie, wykorzystując system wideokonferencyjny. Pewne zwyczaje zanikają i uczymy się nowych.

Jeśli chodzi o pandemię, to kierownictwo Oracle najwyższego szczebla wydało specjalne oświadczenie dla swoich klientów: tam gdzie możemy, staramy się w najlepszy i najskuteczniejszy sposób pomóc instytucjom i rządom w kryzysowej sytuacji. Jednocześnie nie chcemy wykorzystywać pandemii do osiągnięcia korzyści biznesowych lub marketingowych. Robimy to bezinteresownie i nie nagłaśniamy naszej aktywności w tym obszarze. Źródłem pojawiających się na ten temat informacji mogą być tylko instytucje, organizacje lub rządy, którym Oracle udzielił pomocy.

Oracle: naszym celem strategicznym jest chmura