Oracle ma wyższe zyski mimo spadku przychodów

W pierwszym kwartale obecnego roku finansowego koncern odnotował spadek obrotów na poziomie 5 proc. w skali roku. Niezależnie od tego kwartalne zyski Oracle wzrosły o 4 proc. i wyniosły 1,1 mld USD.

Pierwszy kwartał 2010 roku rozliczeniowego Oracle firma zamknęła przychodami na poziomie 5,1 mld USD wobec niemal 5,4 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Głównym źródłem przychodów koncernu są usługi wsparcia i aktualizacji licencji. W minionym kwartale przychody Oracle z tego tytułu przekroczyły 3,1 mld USD. Marża na tej działalności przekroczyła 90 proc. Sprzedaż nowych licencji spadła o 17 proc. i w ujęciu wartościowym wyniosła 1 mld USD. Według przedstawicieli koncernu spadek sprzedaży nowych licencji jest związany ze zmniejszeniem liczby projektów inwestycyjnych oraz wdrożeń systemów korzystających ze środowiska bazodanowego Oracle.

Istotny wpływ na wyniki koncernu w przyszłości z pewnością będzie miała planowana fuzja z Sun Microsystems. Przedstawiciele kierownictwa koncernu oficjalnie zapowiedzieli m.in. zwiększenie nakładów na rozwój platformy SPARC i systemu operacyjnego Solaris. Kilka dni temu zapowiedziano też nowe, tworzone w oparciu o oprogramowanie Oracle i sprzęt Sun rozwiązanie dla hurtowni danych zoptymalizowane m.in. pod kątem przetwarzania OLTP. W niedalekiej przyszłości Oracle ma bezpośrednio konkurować m.in. z koncernem IBM.

Przedłużają się jednak procedury związane z opiniowaniem transakcji przez Komisję Europejską. W związku z tym, transakcja, która pierwotnie miała zostać zrealizowana do końca września br. będzie zamknięta najwcześniej na początku przyszłego roku. Ostateczna decyzja europejskiego regulatora zapadnie najwcześniej w styczniu 2010 roku. Wobec tego fuzja Oracle i Sun Microsystems będzie miała realny i bezpośredni wpływ na wyniki finansowe koncernu najwcześniej w ostatnim kwartale trwającego roku finansowego.

Czytaj też:

Open Invention Network skupuje patenty w obronie Linuksa

Nowa wersja bazy Oracle już dostępna

T-Systems przejmie hosting od SAP

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200