Oracle inwestuje w infrastrukturę chmurową. Co to oznacza dla użytkowników?

Materiał promocyjny Firma zapewnia, że będzie dalej wspierać użytkowników klasycznych rozwiązań w lokalnych centrach danych, ale widząc wzrost popularności usług świadczonych w chmurach publicznych zapowiada duże inwestycje w rozbudowę globalnej infrastruktury centrów danych.

Oracle inwestuje w infrastrukturę chmurową. Co to oznacza dla użytkowników?

„Jeśli ktoś przyzwyczaił się do klasycznych rozwiązań Oracle, to może z nich dalej korzystać, ale warto zauważyć, że rynkowy punkt równowagi między systemami on-premise, a usługami świadczonymi w chmurach publicznych systematycznie przesuwa się w kierunku cloud. Taki jest kierunek rozwoju technologii i to co było aktualne jeszcze rok temu, teraz się zmienia” mówi Andrew Sutherland, Oracle Senior Vice President, Business Development, Technology License and Systems, EMEA i AP.

Podczas pobytu w Warszawie na konferencji Oracle Modern Cloud Day, Andrew Sutherland spotkał się z Computerworld i udzielił wywiadu odpowiadając na pytania dotyczące kierunków rozwoju technologii oraz produktów i polityki firmy.

Ostatnio Oracle ogłosił wprowadzenie programu bezpłatnych usług chmurowych Always Free. Do kogo ten program jest adresowany?

Mamy bardzo wiele produktów, a także wielką rzeszę klientów. Staramy się wszystkim zakomunikować, co robimy, jakie są kierunki rozwoju technologii i jak można wykorzystać nowe rozwiązania, by osiągnąć korzyści biznesowe. Dlatego wprowadziliśmy program Always Free. Chcemy, by każdy mógł zobaczyć jak działa nasza nowa platforma chmurowa. A muszę powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszej chmury drugiej generacji. Zainwestowaliśmy duże środki w opracowanie tego rozwiązania. Jest ono znacznie bardziej wydajne i znacznie bardziej bezpieczne niż wersja wcześniejsza, a przede wszystkim tworzy kompletną platformę chmurową.

Program bezpłatnego dostępu do usług Always Free jest adresowany głównie do deweloperów, ale nie muszą to być programiści pracujący w branży IT i wykorzystujący zaawansowane narzędzia do budowy nowych aplikacji. Bo pojęcie dewelopera ulega zmianie. Nowe aplikacje, procesy biznesowe lub raporty mogą obecnie tworzyć pracownicy biznesowi wykorzystujący proste w użyciu narzędzia takie jak Oracle APEX.

Można więc powiedzieć, że program Always Free jest adresowany do deweloperów, ale mamy tu na myśli nową, szeroką definicję. Po prostu chcielibyśmy, by z naszymi rozwiązaniami chmurowymi zapoznało się tak wiele osób, jak to tylko możliwe.

Exadata to ważny produkt Oracle. Jakie są kierunki rozwoju tej platformy?

Exadata została pomyślana jako maszyna, która jest zoptymalizowana do uruchamiania baz danych Oracle i jest naszym produktem odnoszącym największe sukcesy na rynku. W pewnym sensie można ją porównać do Apple iPhone, smartfona, który został zaprojektowany dla systemu iOS. Taka koncepcja pozwala na optymalizację sprzętu i oprogramowania, tak by oba te elementy dobrze współpracowały.

Nasi klienci dobrze to rozumieją i dlatego Exadata odniosła tak ogromny sukces. Oferuje mniejszy koszt operacyjny i większą wydajność niż inne rozwiązania tej klasy. Zarówno elementy sprzętowe, jak i oprogramowanie, które wchodzi w skład systemów Exadata jest systematycznie rozwijane.

Należy podkreślić, że Exadata jest dostępna w trzech wariantach. Po pierwsze, z produktu tego mogą korzystać firmy, które chcą mieć system we własnym centrum danych. Drugą opcją jest Exadata udostępniana jako usługa w chmurze publicznej Oracle. Jest to obecnie niezwykle popularne rozwiązanie.

Trzecia forma to rozwiązanie pośrednie: Exadata zainstalowana w firmowym centrum danych, ale zarządzana przez Oracle. W tym modelu sprzęt pozostaje własnością Oracle, a użytkownik wnosi opłaty na zasadach subskrypcji. Jest to rozwiązanie, które budzi szczególnie duże zainteresowanie w Europie.

Tu warto dodać, że w przeszłości wiele firm i instytucji obawiało się o bezpieczeństwo danych i aplikacji działających w chmurze i był to główny argument powstrzymujący od jej zastosowań. Teraz to się zmieniło i większość firm, zwłaszcza tych średniej wielkości zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo własnej infrastruktury prawdopodobnie trudniej jest zapewnić, niż w przypadku, gdy działa ona w chmurze obsługiwanej przez duży zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy chronią dane firmy.

Oracle inwestuje w infrastrukturę chmurową. Co to oznacza dla użytkowników?

Jak Oracle zamierza rozwijać infrastrukturę usług chmurowych?

Widząc, że popularność usług chmurowych systematycznie rośnie, ogłosiliśmy utworzenie w ciągu 2 lat co najmniej 20 nowych regionów i budowę nawet 36 nowych centrów danych na świecie. Są dwa główne powody decyzji o podjęciu tak dużej inwestycji.

Po pierwsze jesteśmy przekonani co do wysokiej jakości zaprojektowanych przez nas rozwiązań chmurowych. Gdybyśmy mieli wątpliwości czy system będzie dobrze działał w kolejnych latach, czy zapewni wysoką wydajność, skalowalność i niezawodność, to pewnie byśmy się wahali czy inwestować duże środki w taki globalny system.

Drugim powodem są wymagania klientów, którzy w coraz większym stopniu planują przeniesienie swoich systemów do chmury. Jak wynika z naszych obserwacji, do chmur przenoszone są najczęściej mniej wrażliwe i wymagające systemy, a zdecydowana większość obciążeń infrastruktury wykorzystywanej przez duże korporacje wciąż pozostaje w firmowych centrach danych.

Dlatego ważnym elementem naszego planu biznesowego związanego z rozwojem globalnej sieci centrów danych jest właśnie takie spełnienie wymagań użytkowników korporacyjnych, by ułatwić im potencjalne decyzje o migracji do chmury.

W Polsce popularność usług chmurowych jest wciąż niewielka. Czy Oracle planuje budowę lokalnego centrum danych w naszym kraju, czy też będzie wspierał użytkowników rozwiązań klasycznych?

Zależnie od popytu, będziemy dalej inwestować w budowę kolejnych ośrodków przetwarzania danych w różnych miejscach na świecie. Polska jest dla nas ważnym regionem. Mamy tu bardzo wielu lojalnych klientów korzystających z naszych rozwiązań. Ale jeśli chodzi o potencjalną lokalizację centrum danych w Polsce to na razie nie mogę udzielić żadnych informacji.

Pod wieloma względami Oracle działa jak start-up: nowe idee, nowe technologie, nowe pomysły. Ale z drugiej strony dobrze pamiętamy o dotychczasowych klientach i zdecydowanie ich wspieramy. Bo to jest po prostu naszym obowiązkiem. W nieuniknionej transformacji do nowych rozwiązań i technologii zapewniamy klientom bufor pozwalający na łagodną migrację. Tak było w czasach, gdy królowały mainframe’y i tak jest obecnie. Również w Polsce będziemy tak wspierać klientów, by mogli realizować transformację do nowych technologii zgodnie z własną koncepcją i szybkością.

A kiedy nastąpi ta transformacja i cały biznes przeniesie się do chmury?

To dobre pytanie. Już od pięciu lat rozmawiamy z naszymi klientami, by określić punkt równowagi między tym co wciąż ma działać on-premise, a systemami, które można przenieść do chmury.

Najczęściej jest tak, że lokalnie są przechowywane dane, a nowe aplikacje trafiają do chmury. Inaczej niż niektórzy nasi konkurenci, wspieramy zarówno te firmy, które już teraz chcą migrować do chmury doceniając jej elastyczność i niższe koszty, ale również takie przedsiębiorstwa, które chcą dalej korzystać z naszych produktów we własnych centrach danych. Mam jednak ważną sugestię dla wszystkich użytkowników. Nie należy przyzwyczajać się do znanych rozwiązań. Technologie i rynek są dziś inne niż jeszcze rok temu i cały czas się zmieniają.

Dlatego warto zastanowić się, jakie są nowe możliwości oferowane przez Oracle i funkcje chmury drugiej generacji, a także przeanalizować w jaki sposób konkretna firma wykorzystuje obecnie produkty Oracle. Nie zakładajcie, że to co było aktualne wczoraj jest takie również dzisiaj.