Oracle Lite - nowa baza Oracle'a

Wzrost zapotrzebowania na obsługę aplikacji niezbędnych przemieszczającym się użytkownikom (sprzedawcom, specjalistom serwisu, kontrolerom itp.) spowodował pojawienie się specjalistycznych baz danych do wspomagania ich działalności. Od takiej bazy wymaga się nie tylko dobrej zgodności z główną bazą danych firmy, możliwości replikacji danych z zasobów firmowych, ale przede wszystkim małego zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe notebooków używanych w takich sytuacjach.

Wzrost zapotrzebowania na obsługę aplikacji niezbędnych przemieszczającym się użytkownikom (sprzedawcom, specjalistom serwisu, kontrolerom itp.) spowodował pojawienie się specjalistycznych baz danych do wspomagania ich działalności. Od takiej bazy wymaga się nie tylko dobrej zgodności z główną bazą danych firmy, możliwości replikacji danych z zasobów firmowych, ale przede wszystkim małego zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe notebooków używanych w takich sytuacjach.

Oracle już opracował i zamierza dostarczać w najbliższym czasie hybrydowy relacyjno-obiektowy system zarządzania bazami danych Oracle Lite, przeznaczony do obsługi przemieszczających się użytkowników, współpracujący ze standardowymi narzędziami Oracle do tworzenia aplikacji - Designer/2000, Developer/2000 i Oracle Mobile Agents.

Baza Oracle Lite zajmuje mniej niż 1 MB pamięci RAM, będzie kosztować 99 USD na jednego użytkownika i będzie działać w Windows 95, Windows NT, Unix i na PowerMac. Oracle Lite będzie także zgodna, jeśli chodzi o typy danych, z nową wersją Oracle8, która pojawi się prawdopodobnie jeszcze w br.

Oracle Lite zapełnia lukę w ofercie firmy w zakresie małych baz danych i konkuruje bezpośrednio z bazami Sybase SQLAnywhere oraz Gupta SQLBase. Działa na systemach o mniejszej pojemności pamięci niż Personal Oracle, ale ma zbliżone wymagania do bazy Blaze, dostarczanej razem z pakietem do opracowania aplikacji PowerObjects. Zapewnia natomiast lepszą zgodność z nową wersją bazy Oracle8 niż Blaze, np. dzięki obsłudze obiektowych typów danych. Przewiduje się także, że w połowie br. Oracle Lite uzyska możliwości replikacji, niezbędne w zastosowaniach w ruchu.


TOP 200