Oracle Hyperion podstawą Systemu Sprawozdawczości Finansowej w Grupie PZU

W Grupie PZU zakończyło się wdrożenie centralnego Systemu Sprawozdawczości Finansowej.

Rozwiązanie zaprojektowane i uruchomione przez firmę SmartCon wspiera procesy związane ze sporządzaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PZU SA i PZU Życie SA, m.in. dla Komisji Nadzoru Finansowego, raportowania do Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego. Dzięki możliwości zautomatyzowania niektórych działań wdrożone oprogramowanie pozwala na skrócenie czasu i pracochłonności związanej z przygotowaniem dokumentów. "Grupa PZU uzyskała skrócenie czasu przygotowania sprawozdań finansowych oraz zapewnienie integralności danych, na których oparte są te sprawozdania. Dzięki ujednoliceniu procesu przetwarzania danych uzyskaliśmy także możliwość efektywnego raportowania i kontroli przez służby rachunkowe informacji wymaganych przez odbiorców" - mówi Piotr Marczyk, dyrektor biura rachunkowości PZU SA i PZU Życie. Centralna platforma informatyczna bazuje m.in. na rozwiązaniach Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Oracle Hyperion Financial Management, Oracle Hyperion Financial Reporting, a także Oracle Business Intelligence oraz Smart View. Wykorzystane zostały również autorskie rozwiązania firmy SmartCon - mechanizmy ładujące, agregujące i mapujące dane oraz aplikacje przetwarzające dane z raportów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200