Oracle/HP Applications Initiative

Oracle Corp. i Hewlett-Packard Company nawiązały współpracę mającą na celu zwiększenie liczby użytkowników Oracle Cooperative Applications pracujących na sprzęcie HP. W związku z tym firmy ogłosiły ogólnoświatową Oracle/HP Applications Initiative, opierającą się na zestawie produktów Oracle Cooperative Applications. W zestawie tym znajduje się ponad 25 zintegrowanych modułów przeznaczonych do zarządzania: księgowością handlową, produkcją, dystrybucją, zasobami ludzkimi i kontrolą projektów. Wszystkie aplikacje klient/serwer są skalowalne oraz mogą być używane zarówno w małych grupach roboczych, jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Oracle Corp. i Hewlett-Packard Company nawiązały współpracę mającą na celu zwiększenie liczby użytkowników Oracle Cooperative Applications pracujących na sprzęcie HP. W związku z tym firmy ogłosiły ogólnoświatową Oracle/HP Applications Initiative, opierającą się na zestawie produktów Oracle Cooperative Applications. W zestawie tym znajduje się ponad 25 zintegrowanych modułów przeznaczonych do zarządzania: księgowością handlową, produkcją, dystrybucją, zasobami ludzkimi i kontrolą projektów. Wszystkie aplikacje klient/serwer są skalowalne oraz mogą być używane zarówno w małych grupach roboczych, jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Na podstawie umowy Oracle ma w przyszłym roku otworzyć 18 Global Business Centers (GBC), które będą prezentować Oracle Cooperative Applications na sprzęcie HP.

Obie firmy postanowiły też stworzyć wspólne Competency Center dla Oracle Cooperative Applications w centrali Oracle'a, w Redwood Shores (Kalifornia).


TOP 200