Oracle Glue i Oracle Office

Oprócz Novell Netware i Oracle7 w skład pakietu OracleWare wchodzą także dwie aplikacje: Oracle Office - wspomagający pracę w biurze oraz Oracle Glue - pozwalający na korzystanie z danych zawartych w bazie Oracle z poziomu innych aplikacji i systemów.

Oprócz Novell Netware i Oracle7 w skład pakietu OracleWare wchodzą także dwie aplikacje: Oracle Office - wspomagający pracę w biurze oraz Oracle Glue - pozwalający na korzystanie z danych zawartych w bazie Oracle z poziomu innych aplikacji i systemów.

Z punktu widzenia kupującego system OracleWare, Oracle Office i Oracle Glue nie są konieczne do prawidłowego działania systemu; stanowią one jednak dodatek w wielu przypadkach usprawniający pracę. Oracle Office może być w praktyce zastąpiony innym systemem podobnej klasy (np. Lotus Notes). Oracle Glue jest jednak konieczny, jeśli chcemy, aby nasz system współpracował z innymi aplikacjami lub bazami danych.

Aby wykorzystać niektóre możliwości tych dwóch programów konieczne może okazać się zakupienie dodatkowych narzędzi, nie wchodzących w skład OracleWare, np. Oracle Open Gateway, czy Oracle*Mail.

Oracle Office

Idea Oracle Office nie odbiega od innych pakietów wspomagających pracę w biurze. Jest to w praktyce system oferujący usługi typu "messaging", czyli pocztę biurową (umożliwiającą przesyłanie wiadomości jednemu lub kilku użytkownikom itp.) oraz system planowania pracy współpracujący ze wspomnianymi mechanizmami pocztowymi. Jeśli więc np. planujemy zebranie pracowników pewnego działu w danym dniu o danej godzinie, możemy przygotować notki zawiadamiające o zebraniu i wysłać je w odpowiednim czasie do grupy zainteresowanych osób.

Oracle Office nie oferuje niczego nietypowego; istnieją oczywiście pakiety o znacznie bogatszym zestawie opcji. Zaletą produktu Oracle jest prostota oraz współpraca z systemem Oracle7, co zapewnia m.in. wysoki poziom bezpieczeństwa prywatnych wiadomości oraz ułatwia definicję i lokalizację poszczególnych użytkowników systemu (wspólnych w przypadku OracleWare dla systemu NetWare oraz Oracle7). To z kolei pozwala na lepszą integrację systemu i uniknięcie dodatkowych działań w przypadku wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej.

Oracle Glue

Oracle Glue jest to zestaw interfejsów API (Application Programming Interface). Są to biblioteki oraz wywołania funkcji z poziomu aplikacji, pozwalające na korzystanie i modyfikowanie danych znajdujących się w bazach zrealizowanych z pomocą Oracle7.

Oracle Glue pozwala na wymianę informacji z innymi systemami baz danych (starsze wersje Oracle, a z pomocą dodatkowego produktu, nie wchodzącego w skład OracleWare - Oracle Open Gateway - z systemami innych producentów np. IBM DB2). System pozwala też na współpracę z pocztą elektroniczną (znowu z pomocą dodatkowego produktu - Oracle*Mail) -wysyłanie wiadomości z poziomu przeróżnych aplikacji. Użytkownicy korzystający z komputerów Sharp Wizard (systemów klasy PDA - Personal Digital Assistant) mogą wymieniać dane z Oracle7 za pośrednictwem właśnie Oracle Glue. Pozwala to na uzgadnianie spisów telefonów, planów zajęć, kalendarzy itp. Wszystkie te mechanizmy pozwalają na kontakt aplikacji korzystających z Oracle Glue z systemem Oracle7 oraz produktami wspomagającymi.

Aplikacje, które mogą współpracować z Oracle Glue, to popularne systemy i programy na biurko: Visual Basic, Excel czy inne programy korzystające z mechanizmów DDE i DLL. Z pomocą tych mechanizmów można komunikować się np. z Lotus 1-2-3 lub Microsoft Word. W praktyce oznacza to możliwość wykorzystania danych przechowywanych w bazach Oracle7 przez inną aplikację działającą z DDE czy DLL, np. w celu przygotowania wykresów lub wykonania obliczeń statystycznych za pomocą Excela (korzystając oczywiście z danych w bazach Oracle), a nawet pisanie własnych formularzy do obsługi bazy danych z pomocą Visual Basica.

Oracle Office

- system usprawniający komunikację w biurze; umożliwia przesyłanie wiadmomości indywidualnie lub grupowo

- system wspomagający planowanie pracy; korzysta on z mechanizmów pocztowych umożliwiając np. przypominanie pracownikom o ważnych spotkaniach.

Oracle Glue

- umożliwia wymianę informacji z innymi bazami danych oraz z komputerami klasy PDA

- pozwala na korzystanie z informacji zgromadzonych w bazach Oracle7 z poziomu aplikacji korzystających z mechanizmów DDE lub DLL.


TOP 200