Optymalizacja kosztów w wyjątkowych czasach dzięki rozwiązaniom multi-cloud

Materiał promocyjny Rozwój pandemii COVID-19 na świecie sprawił, że znaczna część globalnej gospodarki przeszła ogromną transformację pod względem miejsc pracy. W podlegającym dziś ciągłym zmianom środowisku gospodarczym organizacje mierzą się z presją utrzymania działalności, planowania na przyszłość i, co często najważniejsze, optymalizowania kosztów.

Autor: Eyal Manor, wiceprezes ds inżynierii i zarządzania usługami, Google Cloud

Jako wiceprezes ds. inżynierii i zarządzania usługami często słyszę od klientów pytania o to, jak infrastruktura technologiczna oraz procesy mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem i zapewnianiu ciągłości działania firmy. Każdy klient ma swoje potrzeby, ale wszyscy są zainteresowani redukcją kosztów.

Usługi hybrydowe i multicloud, które zapewniają maksymalny wgląd i optymalne wykorzystanie zasobów obliczeniowych, mogą odegrać tu kluczową rolę. Oto kilka słów o tym, jak pomocna okazuje się architektura hybrydowa lub wielochmurowa.

Zalety środowisk hybrydowych i wielochmurowych

Jeszcze nigdy wcześniej znalezienie sposobów na maksymalizację wydajności firmowych zasobów IT nie było tak ważne. Usługi w chmurze mogą się w tym przydać na kilka sposobów, a środowiska hybrydowe i wielochmurowe są w stanie dodatkowo zwiększyć zakres optymalizacji kosztów wynikającej ze stosowania rozwiązań chmurowych.

Chmury publiczne mogą zwiększyć widoczność kosztów i zapewnić nowe, tańsze sposoby wykonywania różnych zadań. Tak rozumiane IT jest usługą, stanowiącą stanowiące elastyczny wydatek operacyjny, a nie dużą inwestycję kapitału i koszt stały. Można wprowadzać tu dowolne zmiany, dlatego dostosowanie IT do zmieniających się potrzeb jest dużo łatwiejsze.

Większość firm, celowo lub w ramach naturalnego rozwoju, korzysta obecnie z usług chmurowych więcej niż jednego dostawcy. Podejście wielochmurowe jest często efektem chęci zmniejszenia kosztów oraz ryzyka, a także wyrazem obaw przed poleganiem tylko na jednym dostawcy.

Jednak nawet w takim przypadku organizacje mogą nie wykorzystywać pełnych możliwości, jeśli nie są w stanie w skonsolidowany sposób sprawdzać zużycia zasobów w różnych chmurach i skutecznie tych zasobów używać. Platformy wielochmurowe umożliwiają spójną obsługę usług od różnych dostawców. Jedno centrum działania w różnych chmurach może zapewnić istotny wgląd w cały system IT oraz kontrolę nad tym systemem, co pozwala lepiej zarządzać zabezpieczeniami i poznawać wykorzystanie zasobów. Dzięki temu można marnować ich mniej oraz na nowo podnieść wydajność dotychczasowych zasobów poprzez większe ich wykorzystanie.

Jednak czasami firmy nie są gotowe lub nie mają możliwości, aby w pełni przejść na usługi w chmurze, na przykład ze względu na regulacje lub długi proces rozwoju związany z IT. Stosując chmurę hybrydową, organizacje mogą nadal wykorzystywać swoje bieżące inwestycje, zarówno lokalnie, jak i w innych chmurach.

Elastyczność, jaką daje korzystanie z połączenia zasobów lokalnych oraz tych w chmurze publicznej, pozwala zwiększyć efektywność wydatków. Podobnie jak w przypadku środowisk wielochmurowych, wspólna warstwa zarządzania może pomóc firmom zapewniać usługi wysokiej jakości przy niskich kosztach. Dzięki temu zarządzanie może być tańsze i łatwiejsze, zwłaszcza jeśli firma korzysta też z narzędzi do zarządzania chmurą.

Nie chcę w żaden sposób minimalizować trudności, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa, jednak cieszy mnie, jak bardzo w przezwyciężanie tych trudności zaangażowali się klienci z wielu różnych branż – tych małych i tych dużych. Jestem nastawiony optymistycznie, bo obserwuję, że reakcję na wyzwania jest zazwyczaj kreatywność oraz praca zespołowa.

Nikt nie wie, jak długo przyjdzie nam działać w obecnych warunkach. Dobra wiadomość jest taka, że strategie hybrydowe i wielochmurowe mogą pomóc firmom redukować koszty w krótszej perspektywie, a jednocześnie tworzyć podstawę do szybkiego rozwoju i przyszłych innowacji.

Optymalizacja kosztów w wyjątkowych czasach dzięki rozwiązaniom multi-cloud