Optyka z morskich odmętów

Inżynierowie z należących do Lucenta laboratoriów Bell Labs odkryli u jednego z gatunków zwierząt morskich właściwości optyczne, które mogą pomóc w stworzeniu lepszych elementów optycznych dla sieci telekomunikacyjnych.

Naukowcy z laboratoriów Bella, wspomagani badaczami z Weizmann Institute of Science w Izraelu i Muzeum Historii Naturalnej z Los Angeles odkryli, że szkielety morskich zwierząt z gatunku wężowideł zawierają kryształy kalcytu, które oprócz spełniania funkcji wspomagania układu szkieletowego, mogą działać jako mikrosoczewki optyczne, dużo doskonalsze niż te produkowane obecnie. W strukturach kostnych ramion podobnego do rozgwiazdy wężowidła naukowcy odkryli regularne układy sferyczne mikrostruktur wyglądających jak soczewki. Badania wykazały, że takie mikrostruktury stanowią zaawansowane elementy optyczne o optymalnej konstrukcji do skupiania światła.

Mikrosoczewki zbudowane z wykorzystaniem materiału biologicznego wężowideł mogą zredukować negatywny efekt rozpraszania promieni świetlnych. Naukowcy są zdania, że obecnie tworzone soczewki za słabo skupiają światło, gdyż brak jest odpowiednich technologii do zbudowania prawie idealnych soczewek. Wyeliminowanie tej wady, właśnie dzięki wężowidłom ma pozwolić na stworzenie szybszych sieci światłowodowych, gdyż "straty" sygnału podczas jego przesyłania będą dużo mniejsze.

Wężowidła należą do bezkręgowców morskich, które żyją w strefie dennej w prawie wszystkich morzach na Ziemi. Zwierzęta te należą do gromady szkarłupni, obejmującej m.in. rozgwiazdy i jeże morskie. Większość gatunków wężowideł posiada pięć długich, cienkich kończyn wyrastających z małego tułowia w kształcie dysku.


TOP 200