Optimus ze wspomaganiem

Wkrótce w nowosądeckiej firmie będą działać pierwsze moduły oprogramowania SAP R/3.

Wkrótce w nowosądeckiej firmie będą działać pierwsze moduły oprogramowania SAP R/3.

Na początku przyszłego roku zakończy się pierwszy etap wdrożenia oprogramowania klient/serwer, wspomagającego zarządzanie SAP R/3, w największej polskiej firmie komputerowej S.A. W styczniu 1997 r. zostaną uruchomione pierwsze moduły tego pakietu w centrali firmy w Nowym Sączu. W tym samym czasie rozpocznie się udostępnianie poszczególnych elementów oprogramowania oddziałom firmy w całej Polsce. Jak stwierdził Maciej Grabowski, szef projektu R/3 w Optimusie, proces ten będzie następował równocześnie we wszystkich filiach.

Optimus S.A. zakupił system SAP R/3 w 1995 r., a wdrożenie rozpoczęto na przełomie kwietnia i maja br. Konsultacje dla Optimusa prowadziła czeska firma Init, a instalację R/3 - jej specjaliści z polskiego oddziału w Gliwicach. Prace związane z wdrożeniem oprogramowania niemieckiej firmy SAP AG zaplanowano na kilka najbliższych lat, a bezpośrednio zaangażowanych jest w nie kilkanaście osób.

Od stycznia 1997 r. zarówno w centrali, jak i w oddziałach działać będą moduły: finansowo-księgowy, gospodarka materiałowa, środki trwałe, sprzedaż i dystrybucja oraz moduł controllingu, wykorzystywany w rozliczeniach wewnątrz firmy. "Instalacja wyżej wymienionych modułów w pierwszym etapie umożliwić ma, od początku przyszłego roku, funkcjonowanie naszej firmy w pełnej zgodności z przepisami prawa polskiego oraz zapewnić nam dostęp do czytelnych i kompletnych informacji w rozliczeniach wewnętrznych" - mówi Maciej Grabowski.

W następnych etapach planuje się sukcesywne uruchomienie nowych modułów i ich elementów. Na razie przedstawiciele Optimusa nie biorą pod uwagę instalacji modułów produkcyjnych dostępnych w R/3, choć nie wykluczają tego w przyszłości. "Nawet jeśli zdecydujemy się na to, nie wdrożymy wszystkich elementów, związanych z analizą i zarządzaniem procesami produkcyjnymi, znajdujących się w tym systemie. Nie odpowiadają one specyfice naszego przedsiębiorstwa. Jednym z elementów, które na pewno będą zainstalowane w niedalekiej przyszłości, będzie rachunek kosztów produktów" - powiedział Maciej Grabowski.

Oprogramowanie R/3 będzie działało pod kontrolą systemu operacyjnego Windows NT Microsoftu. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, jako platformę sprzętową Optimus wykorzystał serwery Hewlett-Packard. Firma nie posiada bowiem autoryzacji SAP na własne serwery. Znajdują się one w centrali spółki w Nowym Sączu. Natomiast dostęp do poszczególnych jego modułów zapewniony będzie poprzez łącza satelitarne spółki PAGI S.A., w której Optimus posiada 42% udziały. Rezerwowa łączność będzie zapewniona poprzez sieć Polpak, należącą do Telekomunikacji Polskiej S.A.

"Do tej pory pracujemy jeszcze na własnym systemie. Na instalację SAP i zastąpienie starego systemu zdecydowaliśmy się w związku z rozwojem firmy. Obecnie wykorzystywane oprogramowanie nie dostarcza już tylu informacji, ilu potrzebujemy. Mamy nadzieję, że SAP R/3 umożliwi nam uzyskanie ich znacznie szybciej i w większym zakresie, co jest niezbędne do sprawnego zarządzania firmą"- tłumaczy Maciej Grabowski.

W dalszych planach Optimus S.A. zamierza zainstalować system SAP nie tylko w filiach, ale również w spółkach zależnych, wchodzących w skład nowosądeckiego holdingu m.in. PAGI S.A. i OptimusNet.


TOP 200