Optimus wyemituje akcje

Optimus zamierza podnieść kapitał zakładowy o 2 mln zł do sumy 11 mln 384 tys. 108 złotych. Spółka zapowiada publiczną emisję do 2 mln akcji serii D na okaziciela o wartości 1 zł każda.

Zgodnie z uchwałą zarządu, dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii D. Pierwsze półrocze bieżącego roku Grupa Optimus zakończyła zyskiem netto w wysokości 41,39 mln zł, notując przychody rzędu 75,36 mln zł. Rok wcześniej przychody Grupy wyniosły niemal dwukrotnie więcej – 148,43 mln, jednak pierwsze półrocze 2002 zostało zamknięte ze stratą w wysokości 71,65 mln zł.

Zobacz również:


×