Optimus w szkołach

Przynajmniej 10 mln nowych złotych wart jest kontrakt Ministerstwa Edukacji Narodowej ze spółką Optimus S.A. na dostawę i instalację w szkołach publicznych 3186 komputerów. Szacowana wartość kontraktu będzie prawdziwa wtedy, gdy Ministerstwo wybierze maksymalną konfigurację komputerów Optimus 486DX266.

Przynajmniej 10 mln nowych złotych wart jest kontrakt Ministerstwa Edukacji Narodowej ze spółką Optimus S.A. na dostawę i instalację w szkołach publicznych 3186 komputerów. Szacowana wartość kontraktu będzie prawdziwa wtedy, gdy Ministerstwo wybierze maksymalną konfigurację komputerów Optimus 486DX266.

"Dopóki nie minął dwutygodniowy termin składania odwołań i uwag, nie możemy udzielić szczegółowych informacji" - poinformował Stanisław Młyński, dyrektor ds. kontaktów z mediami nowosądeckiej spółki. Umowa z Optimusem została podpisana 14 września br.


TOP 200