Optimus przeprowadzi reorganizację w grupie kapitałowej

Optimus SA ogłosi oficjalnie 14 grudnia br. nową strategię dla całej grupy kapitałowej. Wcześniej poinformowano o niej inwestorów finansowych. O pozytywnym przyjęciu przez nich planów spółki świadczyć może wzrost kursu akcji spółki. Pod koniec listopada za akcje nowosądeckiej spółki płacono 56-57 zł, wczoraj 66 zł.

Optimus SA ogłosi oficjalnie 14 grudnia br. nową strategię dla całej grupy kapitałowej. Wcześniej poinformowano o niej inwestorów finansowych. O pozytywnym przyjęciu przez nich planów spółki świadczyć może wzrost kursu akcji spółki. Pod koniec listopada za akcje nowosądeckiej spółki płacono 56-57 zł, wczoraj 66 zł.

Pierwsze zmiany objęły Lockheed Martin. Podczas dzisiejszego zebrania rady nadzorczej przeprowadzone zostaną zmiany w kierownictwie spółki. Silniejszą w nim reprezentację ma mieć Optimus SA.

Z OLM odszedł Jerzy Stępień, dotychczasowy prezes zarządu. Tymczasowo funkcję tę pełni Leszek Wroński, członek rady nadzorczej spółki. Członkiem rady nadzorczej OLM przestał być natomiast Stefan Mroczek.