Optimus i telefony

W Ministerstwie Łączności rozpatrywany jest wniosek Optimusa S.A. o udzielenie licencji na budowę sieci telekomunikacyjnej i podjęcie działalności operatorskiej na obszarze ok. 1/3 powierzchni Polski, dla 3 mln abonentów.

W Ministerstwie Łączności rozpatrywany jest wniosek Optimusa S.A. o udzielenie licencji na budowę sieci telekomunikacyjnej i podjęcie działalności operatorskiej na obszarze ok. 1/3 powierzchni Polski, dla 3 mln abonentów.

Do realizacji projektu Optimus powołał spółkę akcyjną Polskie Telemedia. Sieć telekomunikacyjna będzie budowana w północnej, zachodniej i południowej Polsce. Około 20% abonentów będzie przyłączonych na wsi. Podział taki wynika z zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne. Planowane jest zbudowanie nowoczesnej sieci z zastosowaniem linii światłowodowych, umożliwiających zaproponowanie użytkownikom usług, które dostępne są w najlepszych sieciach zachodnich. W budowanej sieci stopniowo będzie wprowadzany standard ATM. Według Jerzego Sadowskiego, wiceprezesa Polskich Telemediów, szczegółowe opracowanie telekomunikacyjnych zamierzeń Optimusa pochłonie kwoty rzędu dzisiątków milionów USD.

Optimus S.A. złożył wniosek do Ministerstwa Łączności o udzielenie licencji na budowę sieci telekomunikacyjnej i podjęcie działalności operatorskiej dla 3 mln. abonentów. Do realizacji projektu powołano spółkę akcyjną, Polskie Telemedia. Projekt Optimusa zakłada zbudowanie kompletnej sieci na danym obszarze i doprowadzenie linii do wszystkich potencjalnych klientów. Opłaty za usługi byłyby pobierane dopiero w momencie przyłączenia użytkownika do sieci. Mogłoby to nastąpić wcześniej lub później, w zależności od decyzji abonenta, sieć i tak będzie gotowa. Można będzie korzystać z sieci jedynie przez pewien czas, bądź zrezygnować z usług na kilka miesięcy. Takie podejście różni się zasadniczo od sposobu budowy sieci przez TP S.A.

Jeżeli Polskie Telmedia uzyskałyby odpowiednie zezwolenia w najbliższym czasie, pierwsi abonenci optimusowej sieci mogą być przyłączeni w drugiej połowie 1996 r. Zaplanowany etap budowy telekomunikacyjnych łączy ma być zakończony do 2001 r. Nakłady na budowę sieci mają wynieść 2,5 mld USD; pieniądze te zapewnia Optimus. Przy realizacji projektu ma być zatrudnionych ok. 10 tys. wykwalifikowanych pracowników. Tak duża inwestycja ma spowodować znaczny rozwój gospodarczy nie tylko bezpośrednio na terenach, gdzie będą prowadzone prace, ale i wspomóc polskich producentów urządzeń telekomunikacyjnych i linii kablowych. Duża skala przedsięwzięcia ma, według Optimusa, przyczynić się do znacznej redukcji (ok. 30%) kosztów inwestycji.

Przy budowie sieci Optimus chce ściśle współpracować z TP S.A. oraz innymi operatorami lokalnymi. Mniejsi operatorzy uzyskiwaliby pomoc we wdrażaniu najnowocześniejszej technologii, zaś z TP S.A. byłyby podejmowane wspólne większe przedsięwzięcia techniczne. Na razie jednak Polskie Telmedia i Optimus czekają na zakończenie procesu koncesyjnego i uzyskanie z Ministerstwa Łączności odpowiednich zezwoleń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200