Optimus encyklopedystów

Nowa spółka holdingu zamierza w tym roku wydać kilka publikacji multimedialnych.

Nowa spółka holdingu zamierza w tym roku wydać kilka publikacji multimedialnych.

Wydawaniem encyklopedii, słowników i przewodników multimedialnych ma zająć się nowa spółka holdingu , w

której mniejszościowy pakiet udziałów objęli właściciele polskiego Wydawnictwa Pascal. Optimus Pascal Multimedia S.A. zamierza jeszcze w br. wydać 8 lub 9 tytułów na krążkach CD-ROM. Nie będą to jednak - jak zapewnił Piotr Wilam, prezes spółki - przewodniki turystyczne, z których znane jest Wydawnictwo Pascal na polskim rynku.

"Działalność spółki będzie opierać się z jednej strony na publikacji wydawnictw typowo książkowych, zaś z drugiej na wydawaniu encyklopedii multimedialnych" - stwierdził Wojciech Mogilski, członek rady nadzorczej Optimus Pascal Multimedia. Jego zdaniem wydawane przez nową firmę pozycje będą konkurencyjne w stosunku do produktów światowych koncernów głównie ze względów językowych. "Nasze encyklopedie będą po prostu po polsku" - zapewnia Wojciech Mogilski. Optimus Pascal Multimedia zamierza również tłumaczyć "niektóre pozycje" zachodnich wydawców. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie licencji na polonizowane wydawnictwa.

Optimus S.A. ma 51% udziałów w nowej spółce; reszta należy do właścicieli Wydawnictwa Pascal. Kapitał akcyjny firmy wynosi 500 tys. zł i dzieli się na 50 tys. uprzywilejowanych akcji imiennych. Optimus S.A. jest właścicielem 25,5 tys. akcji. Zdaniem Piotra Wilama już w pierwszym roku działalności spółki na jej rozwój zostanie przeznaczona kwota znacznie przewyższająca kapitał zakładowy.


TOP 200