Optimus chce inwestować na Ukrainie

Optimus planuje przejęcie jednego z ukraińskich producentów komputerów. W marcu br. odbyły się rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami czternastu firm, w które nowosądecka spółka mogłaby potencjalnie zainwestować. Jak twierdzą przedstawiciele Optimusa, w Polsce ''zrobiło się już za ciasno''.

Optimus planuje przejęcie jednego z ukraińskich producentów komputerów. W marcu br. odbyły się rozmowy w tej sprawie z przedstawicielami czternastu firm, w które nowosądecka spółka mogłaby potencjalnie zainwestować. Jak twierdzą przedstawiciele Optimusa, w Polsce ''zrobiło się już za ciasno''.

Rynek PC na Ukrainie jest nieco mniejszy niż polski. W 2003 r. sprzedano na nim 700-800 tys. komputerów (w Polsce ok. 1,2 mln sztuk), z tego jedynie 25 tys. stanowiły notebooki (155 tys. sztuk). W 2004 r. ukraińska sprzedaż ma wzrosnąć do ok. miliona komputerów (polski rynek jest szacowany w tym roku na 1,5 mln PC). Podobnie jak na polskim rynku, u naszego wschodniego sąsiada dominują tzw. drobni składacze (70-proc. udział), na drugim miejscu są producenci markowi (20-proc.); ich sprzedaż rośnie jednak najszybciej.

Optimus ma już doświadczenia na Ukrainie. Do marca 2001 r. firma utrzymywała oddziały w Kijowie (Optimus Leasing) i Lwowie (Optimus Ukraina). Sprzedano je jednak w trakcie przeprowadzanej wówczas restrukturyzacji. Kilka miesięcy później - w czerwcu 2001 r. - nowosądecka spółka podpisała duży kontrakt na dostawy sprzętu dla Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy. Dotyczył on dostaw kilkunastu tysięcy komputerów, a jego wartość wyniosła 12 mln USD. Firma liczyła na kolejne umowy z ukraińską administracją. Jak dotąd nie udało się jednak ich podpisać.

Rynkami wschodnimi interesował się także na przełomie lat 80. i 90. XX wieku , który zaczynał działalność w Singapurze. W latach 1986-1989 firma ta sprzedawała komputery głównie na tamtejszy rynek, a także do Rosji, Indii i Polski.

NTT powołał wówczas trzy spółki zależne na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Pierwsza z nich już nie istnieje. W pozostałych NTT System ma mniejszościowe udziały. NTT na Białorusi nadal zajmuje się produkcją komputerów i ma ok. 50-proc. udział w tamtejszym rynku ocenianym na ok. 100 tys. PC rocznie. Natomiast NTT Ukraina, przed laty największy producent PX, dziś zajmuje się wyłącznie serwisem sprzętu komputerowego.

Ukraiński rynek PC

W 2003 r. na ukraińskim rynku sprzedano 700-800 tys. komputerów. W tym roku sprzedaż ma wzrosnąć do miliona sztuk, a wartość całego rynku PC ma wynieść 320 mln USD. Najszybciej rośnie sprzedaż komputerów markowych (30-100% w ub.r.). Do największych producentów komputerów na Ukrainie należą:

  • Kvazar-Micro,

  • MDM Service,

  • Versiya,

  • Compass,

  • DiaWest,

  • Navigator,

  • MKS,

  • K-Trade,

  • Ami.


TOP 200