Optimus Technologie na GPW

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do obrotu publicznego akcje spółki Optimus Technologie SA, wydzielonej z nowosądeckiego Optimusa.

Optimus SA poinformował, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki zależnej Optimus Technologie SA. Zarząd Optimusa ogłosił, iż: "Uzyskanie przez Optimus Technologie SA statusu spółki publicznej jest jednym z najważniejszych elementów realizacji planu podziału Optimus SA".

W obrocie znajdzie się 500 tys. akcji zwykłych imiennych serii A, 2 mln akcji zwykłych imiennych serii B oraz 6,88 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Zobacz również:

  • Ponure prognozy Intela
  • Musk wycofał ofertę kupna Twittera

W komunikacie Komisji podano, że: "Celem emisji akcji serii C jest wydanie ich akcjonariuszom Optimusa w zamian za przeniesienie części majątku Optimus SA na Optimus Technologie".

W listopadzie władze Optimusa SA zapewniły, że na początek przyszłego roku planowany jest debiut giełdowy dwóch spółek - Optimus Technologie i Onet.pl, które do końca tego roku zostaną ostatecznie wydzielone ze struktur nowosądeckiej spółki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200