Optimus@Internet

''Internet - wiedza - rozwiązania'' - pod takim hasłem Optimus SA ogłosił - od dawna oczekiwaną - nową strategię rozwoju, ukierunkowaną na handel elektroniczny.

''Internet - wiedza - rozwiązania'' - pod takim hasłem Optimus SA ogłosił - od dawna oczekiwaną - nową strategię rozwoju, ukierunkowaną na handel elektroniczny.

Ostatnie trzy lata obfitowały w rozliczne zmiany i roszady w zarządzie oraz radzie nadzorczej nowosądeckiego Optimusa. Można było odczuć, że Roman Kluska - prezes i główny udziałowiec firmy - wciąż poszukuje współpracowników, którzy umożliwiliby spółce pozbycie się wizerunku wyłącznie producenta komputerów. Zresztą w ocenie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, spółka powinna w ciągu najbliższych 8 lat zaprzestać produkcji komputerów, skupiając się na rozwiązaniach internetowych i integracji systemów.

Pierwsze kroki w tym kierunku firma podjęła w 1996 r. informując, że zamierza oprzeć działalność na trzech filarach: multimedia i Internet (inwestycja w Optimus Pascal, utworzenie portalu Onet.pl); pion integracji systemów informatycznych i inwestycje w technologie ochrony danych (II Oddział Optimus SA) oraz produkcję komputerów PC.

Wiedzę, konieczną przy prowadzeniu projektów integratorskich, zwłaszcza w administracji publicznej, miała przynieść współpraca z Lockheed Martin Mission System. Optimus Lockheed Martin (OLM), firma powstała w połowie 1998 r., dotychczas nie podjęła działalności operacyjnej. Wspomaga jedynie Optimusa przy realizacji niektórych kontraktów integratorskich.

Notabene polityka zarządu i rady nadzorczej Optimus SA wobec OLM długo była niejasna. Wydawało się np. że w ostatnich przetargach na systemy dowodzenia i kierowania dla policji weźmie udział OLM. Okazało się, że umowę podpisał pion Optimus-Integracja, zwycięzca przetargu dla policji w Łodzi. Także największy tegoroczny sukces Optimusa - budowa systemu bankowości internetowej Sez@m dla krakowskiego Banku Przemysłowo-Handlowego - jest dziełem macierzystego pionu integracji Optimusa.

Pół roku temu przewodniczącym Rady Nadzorczej Optimus SA został Jerzy Kalinowski, a wiceprezesem zarządu do spraw strategii i rozwoju - Leszek Wroński (byli konsultanci PricewaterhouseCoopers). Oczekiwano wtedy, że Optimus wreszcie doczeka się strategii krystalizującej wizję firmy. W wystąpieniach publicznych Jerzy Kalinowski wielokrotnie podkreślał, że jej przyszłość należy do Internetu. Firma, która nie zrozumie znaczenia handlu elektronicznego, zniknie z rynku. Zdaniem Jerzego Kalinowskiego, Optimus musi wykorzystać "efekty synergii w trójkącie: produkcja sprzętu - usługi integracyjne - usługi internetowe". Pod takim kątem - przy malejącym udziale nowosądeckiej firmy w rynku komputerów PC i o wiele skromniejszych zyskach z usług integracyjnych niż zakładano, a jednocześnie rosnącej popularności portalu Onet.pl - powstała nowa strategia. Nazwano ją Optimus@Internet.

Portal Onet.pl stanie się centralnym elementem "zarządzania klientem". Komputery będą oferowane z myślą o korzystaniu z Internetu. Doświadczenia w organizacji łańcucha dostaw za pośrednictwem Internetu Optimus zamierza wykorzystać przy projektach dla klientów biznesowych. Aby wzmocnić spółkę Optimus-Pascal, do której należy portal Onet.pl, kierownictwo firmy poszukuje dla niej partnera branżowego. Jednym z potencjalnych kandydatów będzie Telekomunikacja Polska SA, ponieważ większość klientów portalu trafia doń poprzez numer dostępowy TP SA. Wybór partnera ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy.

Według szacunków CDM Pekao SA - dzięki portalowi Onet.pl Optimus ma ok. 50% rynku reklamy internetowej. W tym roku jego przychody z tego tytułu mają wynieść ok. 5 mln zł. Portal ten ma brać udział w projektach handlu elektronicznego. Ma więc dużą szansę skorzystać na boomie przewidywanym na następne lata. Wartość Optimus Pascal szacowana jest na ok. 123 mln zł.

Jak twierdzą przedstawiciele Optimus SA, w handlu elektronicznym należy położyć nacisk na zarządzanie łańcuchem dostaw, ochronę i bezpieczeństwo informacji, obsługę transakcji elektronicznych (typu business-to-business), oprogramowanie wspomagające procesy biznesowe (systemy ERP, CRM, pracy grupowej), a także budowę infrastruktury. Optimus zamierza wdrażać aplikacje w tym obszarze, a następnie projektować infrastrukturę techniczną do realizacji systemów internetowych.

Nowa strategia przewiduje także, że pion integracji przechodzi do OLM. Zdaniem Romana Kluski, aby utrzymać dotychczasowy parytet udziałów (51% - Optimus, 49% - Lockheed Martin), musi nastąpić dokapitalizowanie spółki przez Lockheed Martin. CDM Pekao SA wycenia pion integracyjny na 123 mln zł, czyli ok. 30 mln USD. Brak jasnej polityki dla OLM, uwarunkowania polityczne (niechęć niektórych europejskich członków NATO do inwestycji amerykańskich w projekty wojskowe nowych członków paktu) i kłopoty finansowe Lockheed Martin budzą wątpliwości, czy Amerykanie zainwestują tyle, ile wynikało z szacunków.

Czy kurs na handel elektroniczny zdobędzie uznanie inwestorów? Przed rokiem na warszawskiej giełdzie za akcję Optimusa płacono 33 zł. Ciągłe zmiany w kadrze zarządzającej, dotychczas nie ustalona strategia, kłopoty z OLM nie nastrajały inwestorów optymistycznie. Nieoficjalne informacje o tym, że Optimus może stać się pierwszą polską firmę teleinformatyczną skoncentrowaną na Internecie spowodowały - zwłaszcza od listopada br. - wzrost ceny akcji (73,3 zł w dniu ogłoszenia nowej strategii).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200