Oprogramowanie w leasingu

Europejski Fundusz Leasingowy rozwija ofertę finansowania sprzętu i oprogramowania dla firm z sektora MSP. EFL współpracuje już z ok. 70 dostawcami oprogramowania.

Europejski Fundusz Leasingowy rozwija ofertę finansowania sprzętu i oprogramowania dla firm z sektora MSP. EFL współpracuje już z ok. 70 dostawcami oprogramowania.

Do grona dostawców rozwiązań IT finansowanych bezpośrednio przez Europejski Fundusz Leasingowy dołączają kolejni producenci i dealerzy, ostatnio m.in. , InsERT i TETA. O nowej strategii rozmawiamy z Arkadiuszem Ziółkowskim, odpowiedzialnym w EFL za rynek IT.

Co jest najczęściej kupowane w leasingu, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne?

W ten sposób najczęściej kupowane są komputery osobiste, drukarki, notebooki i serwery. Warto jednak podkreślić, że leasing IT to nie tylko sposób finansowania zakupu sprzętu. Oferta EFL obejmuje także możliwość leasingu oprogramowania. Podpisaliśmy już umowy z ponad 70 producentami z kraju i zagranicy. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym producentem, który chce umożliwić klientom leasing swojego oprogramowania. Lista partnerów stale się wydłuża.

Jakie korzyści finansowe - poza rozłożeniem wydatków - daje leasing IT?

Leasing jest w Polsce coraz bardziej doceniany, ponieważ jest najszybszym, najprostszym i najbardziej opłacalnym podatkowo źródłem pozyskania środków na finansowanie inwestycji. Wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu. Ponadto, podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej.

Leasing jest jednym ze sposobów racjonalizacji wydatków na IT. Stwarza możliwość inwestowania bez angażowania własnych środków pieniężnych. Daje też możliwość precyzyjnego planowania inwestycji w przyszłych okresach, gdyż opłaty pozostają niezmienne przez cały okres umowy.

Leasing jest jednym ze sposobów racjonalizacji wydatków na IT. Stwarza możliwość inwestowania bez angażowania własnych środków pieniężnych. Daje też możliwość precyzyjnego planowania inwestycji w przyszłych okresach, gdyż opłaty pozostają niezmienne przez cały okres umowy.

Leasing jest też rozwiązaniem bardziej elastycznym niż kredyt bankowy. Umożliwia bowiem dopasowanie wysokości rat do sytuacji finansowej czy sezonowości działania firmy. Możliwe jest też finansowanie leasingu w walutach obcych, zgodnie ze strukturą walutową przychodów leasingobiorcy. Dodatkowe udogodnienie oferowane przez nas to możliwość zastosowania finansowania opartego o stały lub zmienny koszt pieniądza.

Jakie prawa przysługują kupującemu po zakończeniu okresu leasingowego? Czy można wejść w nowy leasing, zastępując stary sprzęt nowocześniejszym?

Nasza firma oferuje leasing sprzętu IT i oprogramowania maksymalnie na 24 miesiące. Wykup sprzętu w ramach leasingu operacyjnego - najczęściej stosowanego w przypadku IT jest prawem klienta, z którego może, ale nie musi skorzystać. Po zakończeniu okresu leasingu, klient może pozostawić używany sprzęt nam i od razu wziąć w używanie kolejny, nowszej generacji. Dzięki temu ma bieżący dostęp do najnowszych technologii.


TOP 200