Oprogramowanie w języku polskim

W dzisiejszym cenniku przedstawiamy polskie oprogramowanie. Są to zarówno polskojęzyczne wersje znanych na całym świecie pakietów jak i oryginalne produkty naszych programistów.

W dzisiejszym cenniku przedstawiamy polskie oprogramowanie. Są to zarówno polskojęzyczne wersje znanych na całym świecie pakietów jak i oryginalne produkty naszych programistów.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na rosnącą tendencję do polonizacji znanych programów. Rozpoczął ten proces UNICORN opracowując Edycję Polską arkusza kalkulacyjnego Lotus 1-2-3 a ostatnio edytora Ami Pro. Także APLIKOM 2001 opracował spolszczoną wersję AutoCAD'a. Dzisiaj możemy odnotować powstanie pierwszego spolonizowanego systemu operacyjnego. Jest nim System 7 do Macintoshy (pozycja ta nie figuruje w cenniku ze względu na zrozumiałe scalenie ceny tego systemu z ceną hardwaru). Na dniach ma się podobno ukazać polska wersja systemu Windows. Programom tym towarzyszy kompletna dokumentacja w języku polskim. Jest to zjawisko nad wyraz godne podkreślenia, świadczące o rosnącej randze naszego rynku softwarowego. Oby tylko powstawanie polskich wersji oprogramowania nadążało za zmianami oryginałów.

Dla rdzennie polskich produktów pojawiła się w związku z tym duża konkurencja. A jak widzimy, oferta "made in Poland" jest duża i wielotematyczna. Przeważają programy pomagające w zarządzaniu przedsiębiorstwem - są również edytory, bazy danych, arkusze czy pakiety DTP. Należy tylko życzyć naszym programistom aby nie ustępowali pola konkurencji - użytkownikom polskojęzycznego oprogramowania taka rywalizacja na pewno wyjdzie na dobre.

Na zakończenie kilka słów o cenniku. Na pewno nie jest to kompletne zestawienie polskiego oprogramowania. Ze względu na ograniczoną powierzchnię celowo umieściliśmy tylko te pakiety, które nie występowały w poprzednich cennikach. Dla porządku więc przypominamy, że uprzednio wymienialiśmy: w nr. 3, 4 , 7 i 8 naszego pisma ceny krajowego oprogramowania z firm , Cordat, Zeto-Zowar, Macrosoft, Interams, PIW Axis, Samba. Zestawienia w 13 i 18 nr. CW dotyczyły tylko krajowego oprogramowania zarządzającego biznesem i wymieniało dodatkowo firmy Expertus, Datacomp, Giga, Inwar, IPC Poland, Mikrokomputery, Softlan, Teta i Top Micro. Dzisiejsze zestawienie jest uzupełnieniem poprzednich.

Często podajemy cenę pakietu łącznie z nagłówkiem dystrybutora a nie firmy, która go opracowała. Wynika to m.in. z faktu, że nie wszystkie firmy podają w ofercie ceny swych produktów - dystrybutorzy są jak gdyby bardziej konkretni.


TOP 200