Oprogramowanie rejestrujące dla smartfonów BlackBerry

Firma Gwava, projektująca oprogramowanie ochronne, udostępnia nowy produkt, który ma umożliwić przedsiębiorstwom łatwe śledzenie i wyszukiwanie wiadomości tekstowych i rozmów telefonicznych odbieranych przez użytkowników smartfonów BlackBerry.

Oprogramowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw poszukujących sposobów spełnienia wymogów ochrony danych, co wymaga również śledzenia różnych form komunikacji wykorzystywanych przez pracowników. Kluczową zaletą Retain for BlackBerry Enterprise Server jest brak oprogramowania klienckiego.

BlackBerry Enterprise Server (BES), który jest używany w przedsiębiorstwach do obsługi poczty elektronicznej odbieranej i wysyłanej przez pracowników z urządzeń BlackBerry, rejestruje już dane o wysyłanych i odbieranych SMS i wiadomościach poczty elektronicznej. Jednak użytkownicy muszą przeglądać tak zgromadzone dane w olbrzymich arkuszach kalkulacyjnych Excel, gdzie każdy wiersz to jedna transakcja. Retain przenosi te dane do bazy danych SQL.

Na udostępnionej przez Retain przeglądarce administratorzy mogą oglądać listę użytkowników smartfonów BlackBerry i przeglądać historię poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i rozmów telefonicznych. Lista poczty elektronicznej i SMS zawiera samą wiadomość, jak równie nadawcę i odbiorcę. Lista rozmów zawiera numery telefoniczne rozmówców, datę i godzinę nawiązania połączenia oraz czas trwania rozmowy.

Przedsiębiorstwa używające telefonów BlackBerry mogą już teraz przeprowadzać audyt wiadomości poczty elektronicznej, ponieważ przechodzą one przez oddzielny serwer pocztowy, np. Exchange. Jednak śledzenie wiadomości tekstowych (SMS) jest dużo trudniejsze, a Retain pozwala na ogląd pozycji logów dotyczących SMS, rozmów i poczty elektronicznej w "jednym oknie".

Podobne rozwiązania można znaleźć na rynku bez większych kłopotów, jednak niewątpliwą zaletą Retain for BlackBerry Enterprise Server jest brak oprogramowania po stronie klienckiej, co znacznie ułatwia administratorom zarządzanie jego możliwościami w sposób transparentny dla użytkowników końcowych oraz uwalnia od trudu utrzymywania oprogramowania klienta na urządzeniach końcowych.


TOP 200