Oprogramowanie dla Managed Service Providers.

Foto: 3pro Sp. z o.o.

Materiał promocyjny W artykule przedstawić chcemy najważniejsze cechy, zalety oraz kryteria wyboru oprogramowania dedykowanego dla dostawców usług zarządzanych (Managed Services Providers, w skrócie MSP) oraz ofertę producenta ManageEngine w zakresie narzędzi dla nich dedykowanych.

Czym są usługi zarządzane i dostawca MSP?

Managed Services Provider (MSP) to firma świadcząca na rzecz swoich klientów usługi zarządzania wybranym obszarem IT, polegające na dostarczeniu im gotowych rozwiązań, bez konieczności inwestycji przez klienta w sprzęt, licencje, infrastrukturę czy zasoby ludzkie niezbędne do ich wdrożenia i utrzymania. Rozwiązaniami takimi mogą być usługi związane z IT Service Management (usługa klasy Help Desk, Service Desk), monitoringiem infrastruktury i usług IT, zarządzeniem bezpieczeństwem IT, zarządzaniem urządzeniami końcowymi użytkowników, zarządzaniem procesami backup/DR, jak i wiele innych. Katalog dostępnych rozwiązań wciąż rośnie, a rynek i model MSP przeżywa w ostatnich latach rozkwit.

Rozwiązania dostarczane klientom przez firmy MSP bazują często (choć nie zawsze) na infrastrukturze dostawcy. To on opłaca i utrzymuje niezbędne do realizacji usługi sprzęt, oprogramowanie i inżynierów, przy czym infrastruktura ta może znajdować się równie dobrze w serwerowni klienta, w chmurze, jak i w siedzibie dostawcy.

Klient kupuje od dostawcy MSP usługę o określonych parametrach i nie interesują go techniczne aspekty jej świadczenia. Kluczowe są: skuteczność, SLA, rozliczalność i oczywiście koszt. Zauważyć należy jednak, że nie bez znaczenia dla klienta końcowego jest "oprzyrządowanie" usługi, jaką otrzymuje. Istotne będą dla niego możliwości funkcjonalne systemu, wydajność, możliwości raportowe, rozliczalność oraz możliwość integracji z jego systemami wewnętrznymi.

Z punktu widzenia dostawcy MSP, potrzebuje on oprogramowania pozwalającego mu w sposób ustandaryzowany, możliwe zautomatyzowany, w pełni rozliczany i bezpieczny świadczyć swoim klientom usługę na wysokim poziomie. Pożądane są przy tym: jasne, elastyczne i przystosowane do tego rynku zasady licencjonowania, korzystna cena, łatwość wdrożenia kolejnych klientów, stabilność, skalowalność i możliwości raportowo - analityczne.

Obecnie wielu producentów oprogramowania tworzy wersje dedykowane dla dostawców MSP - zorientowane na obsługę wielu klientów, posiadające dedykowaną dla MSP politykę licencjonowania, panel rozliczający usługę oraz rozbudowane możliwości analityczne.

“Na przestrzeni ostatnich lat dostrzegamy na rynku rozwiązań dla IT stale rosnący popyt na oprogramowanie dedykowane dla firm z kategorii Managed Service Provider. Są to zarówno małe wyspecjalizowane spółki IT, jak i więksi integratorzy, posiadający w ofercie usługi zarządzania wybranymi obszarami IT u swoich klientów. Co ciekawe odbiorcami tych rozwiązań są też często działy IT, świadczące usługi różnym obszarom biznesowym wewnątrz jednej organizacji lub wydzielone z grup kapitałowych spółki specjalizujące się w obsłudze IT. 3pro Sp. z o.o. sama świadczy usługi w modelu MSP, jesteśmy również dostawcą i integratorem oprogramowania z tej kategorii dla innych firm. Na szczególną uwagę zasługuje tu producent ManageEngine, którego jesteśmy Gold Partnerem, posiada bowiem szeroką ofertę dobrze przemyślanych, integrujących się wzajemnie i rozsądnych cenowo rozwiązań dla firm z sektora MSP i nie tylko.” Marcin Tarasiński - wiceprezes 3pro Sp. z o.o.

Oferta ManageEngine dla MSP

Na rynku produktów do zarządzania infrastrukturą i procesami w IT, wyróżnia się oferta firmy ManageEngine. Producent ten konsekwentnie, od lat poszerza portfolio swoich produktów MSP, bazując na sprawdzonych, popularnych i cenionych na rynku rozwiązaniach dedykowanych pierwotnie dla pojedynczych klientów.

Istotną zaletą i przewagą konkurencyjną produktów MSP ManageEngine jest możliwość ich wzajemnej integracji. System monitoringu zakładać może zgłoszenia w systemie ITSM lub odwoływać je w przypadku fałszywego alarmu. Operator Service Desk posiadać może bezpośredni dostęp do urządzeń / systemów, których dotyczy zgłoszenie, bez konieczności czasochłonnego przełączania się pomiędzy konsolami. Dostęp administratorów dostawcy do zasobów klienta, regulowany być może i rozliczany poprzez odpowiednie polityki bezpieczeństwa, logowanie czy zapis graficzny lub tekstowy sesji - w ramach systemu zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi. To tylko niektóre z możliwości wzajemnej integracji produktów MSP.

Wśród produktów ManageEngine dedykowanych dla MSP, na szczególną uwagę zasługują:

• ServiceDesk Plus MSP

Znane, popularne rozwiązanie klasy ITSM (IT Services Management), obsługujące pełen stos funkcjonalności ITSM takich jak: zarządzanie zgłoszeniami, katalog usług, zarządzanie zasobami, zarządzanie zmianą CMDB, zarządzanie problemami i incydentami, zarządzanie projektami, zarządzanie zakupami i kontraktami, baza wiedzy.

• EndPoint Central MSP (dawniej Desktop Central MSP)

Znane, popularne rozwiązanie klasy EndPoint Management, dostępne od dłuższego czasu również w modelu MSP. Produkt oferuje komplet funkcjonalności związanych z zarządzaniem urządzeniami końcowymi klientów, w tym urządzeniami mobilnymi. Co ciekawe, często wykorzystywany jest również do zarządzania serwerami, ze względu na zaawansowane możliwości w zakresie inwentaryzacji oraz zarządzania poprawkami producentów. Dla klientów zainteresowanych wyłącznie zarządzaniem urządzeniami mobilnymi dostępna jest wersja Mobile Device Manager Plus MSP

• PAM360 MSP

Kompleksowy system do zarządzania dostępem użytkowników uprzywilejowanych do zasobów klienta. Pozwala on dostawcy usług na wdrożenie polityki bezpieczeństwa wymaganej przez klienta, w tym na regulowanie i rozliczanie dostępu administratorów do zasobów, stosowanie haseł jednorazowych, ukrywanie haseł właściwych, logowanie operacji na hasłach czy nagrywanie sesji administracyjnych. Posiada też rozbudowany moduł analityczny pozwalający na analizę bieżących zdarzeń i alarmowanie w przypadku wykrytych anomalii.

• OpManager MSP

System monitoringu zasobów i usług IT, dedykowany dla dostawców usług zarządzanych. Produkt zorientowany na centralną obsługę wielu klientów, w wielu lokalizacjach, przy zachowaniu separacji ich danych. Pozwala zespołowi techników skonsolidować wszystkie zdarzenia klientów na dedykowanych panelach i pracować na wspólnych danych. Podkreślić należy możliwość jego szybkiej i łatwej integracji z ServiceDesk Plus MSP. Pozwala to na automatyczne generowanie zgłoszeń ITSM w przypadku alertów zgłaszanych przez system monitoringu, przy czym jest to integracja inteligentna - zgłoszenia mogą być też automatycznie odwoływane po spełnieniu określonych warunków.

• RMM Central (Remote Monitoring And Management) MSP

Stosunkowo nowe rozwiązanie w ofercie ManageEngine, łączące w sobie wybrane funkcjonalności monitoringu IT, zarządzania urządzeniami końcowymi, zarządzania poprawkami oraz zasobami. Zorientowane na klientów potrzebujących dokładnie tego kompletu funkcji i prostego, skalowalnego sposobu licencjonowania.

Szczegółowe informacje o ofercie ManageEngine znajdziesz ta stronie producenta https://www.manageengine.com/ lub uzyskasz u autoryzowanego partnera https://3pro.pl.