Opłata za muzykę doliczana do abonamentu?

Kanadyjskie stowarzyszenie SOCAN (reprezentujące artystów i autorów piosenek) zamierza w przyszłym tygodniu skierować do tamtejszego Sądu Najwyższego prośbę o zmuszenie dostawców usług internetowych do płacenia tantiem za muzykę nielegalnie kopiowaną za pośrednictwem Internetu.

"To sprawa ważna dla całego Internetu - werdykt sądu zdecyduje, czy dostawcy Internetu są odpowiedzialni za nielegalne działania ich klientów" powiedział, cytowany przez serwishttp://CTV.ca Mark Perry, profesor prawa i informatyki z Uniwersytetu Zachodniego Ontario.

Zdaniem Perry'ego, jeśli wyrok sądu będzie zgodny z oczekiwaniami SOCAN, to należy się spodziewać, że z czasem podobne roszczenia zgłaszać będą kolejne organizacje, reprezentujące posiadaczy praw autorskich (np. stowarzyszenia producentów filmów, oprogramowania itp.).

Zobacz również:

SOCAN domaga się, by dostawcy usług internetowych płacili co roku stałą sumę na rzecz artystów, których nagrania są nielegalnie dystrybuowane w Internecie. Oczywiście, wątpliwe jest, by firmy świadczące usługi dostępowe skłonne były wyłożyć te pieniądze z własnej kieszeni - dlatego bardzo prawdopodobne jest, że ewentualny pozytywny dla SOCAN werdykt sądu spowoduje wzrost cen za dostęp do Internetu lub pogorszenie się jakości usług.


TOP 200