Opis porównywanych produktów

Handel (Altkom Matrix)

Program Handel 3.0 to oferowana przez Altkom Matrix nowa wersja jednego z modułów wchodzących w skład zintegrowanego Systemu Zarządzania - Symfonia. System, opracowany pod kątem potrzeb małej lub średniej firmy, zawiera takie programy, jak Finanse i Księgowość, Analizy Ekonomiczne, Faktura, Faktura Pro, Sprzedaż, Środki Trwałe, Kadry i Płace, Płace, Mała Księgowość. Wszystkie te programy mogą też działać samodzielnie. System Zarządzania Symfonia był pierwszym na rynku krajowym zintegrowanym pakietem napisanym dla środowiska Windows.

Program Handel (składający się z modułów: Magazyn, Sprzedaż, Usługi, Rozliczenia) obsługuje sprzedaż towarów i usług oraz wspomaga prowadzenie gospodarki magazynowej. Jak każdy program tej klasy, ułatwia wystawianie dokumentów sprzedaży i zakupu produktów czy usług objętych i nie objętych podatkiem VAT oraz dokumentów eksportowych i importowych, w tym także dokumentów korygujących. Pozwala na rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Najważniejsze dane użytkowe programu pochodzą z trzech podstawowych, "operacyjnych" kartotek - Sprzedaż, Zakup, Magazyn. Program może obsługiwać 100 magazynów i pozwala na wspólne przetwarzanie danych kartotekowych i systemowych wszystkich magazynów. Magazyny można rozliczać wartościowo wg metod LIFO, FIFO lub wskazanej dostawy, a wszystkim towarom w magazynie można m.in. przydzielić kody kreskowe.

Uruchomienie programu odbywa się automatyczne: w folderze Symfonia instaluje się program Handel i odpowiadający mu plik pomocy, po czym na ekranie pojawia się typowy dla środowiska Windows pulpit z głównym menu (Firma, Kartoteki, Okno, Pomoc) oraz paskiem narzędzi. Tam umieszczono ikony umożliwiające szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu (Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Kontrahenci, Towary, Pieniądze, Ustawienia, Pomoc). Dostęp do każdego z modułów funkcyjnych i kilku dodatkowych (Raporty, Pracownicy, Urzędy) jest możliwy także poprzez menu główne. Wygląd większości kartotek jest podobny, co znacznie ułatwia pracę, np. przy wyszukiwaniu danych czy wprowadzaniu nowych obiektów. Nieco inny wygląd ma kartoteka Ustawienia, w której administrator programu może zdefiniować wiele podstawowych wielkości, w znacznym stopniu wpływających na pracę użytkownika programu, takich jak adres firmy, numery NIP i kont oraz typy rejestrów, kursy walut, kody magazynowe, uprawnienia pracowników, rodzaje miar, stawki podatkowe VAT, a nawet określić miejsce, gdzie program może znaleźć sterownik drukarki fiskalnej. Wpływa to na elastyczne dostosowanie programu do pracy w konkretnej firmie.

O dużej elastyczności programu świadczy również to, że zaawansowany użytkownik może - korzystając ze specjalnego, prostego języka programowania - zmienić istniejące lub zdefiniować własne dokumenty np. zestawienia, wydruki, raporty. Wszystkie wprowadzane dane mają kopię bezpieczeństwa (w formacie ZIP). Ponadto do programu dołączono rozbudowany i rzeczowy plik pomocy oraz poprawnie zredagowany podręcznik użytkownika. Jako element systemu Symfonia program Handel może współpracować z programami Finanse i Księgowość lub Mała Księgowość, może także importować dane w określonych formatach, w tym także jako pliki txt.

Jest najdroższy spośród ocenianych programów.

Subiekt dla Windows (InsERT)

Wrocławska firma InsERT, producent popularnego DOS-owego oprogramowania dla małej i średniej firmy (m.in. programy Subiekt 4, Subiekt 4 Mega, Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikant czy Fabrykant) zdecydowała się na opracowanie graficznych wersji swoich produktów, pracujących pod kontrolą Windows. Jako pierwsze w wersji graficznej pojawiły się dla Windows: Subiekt, Rachmistrz i Rewizor. Programy te mogą współpracować tworząc zintegrowany system. Działają na wspólnej bazie danych, korzystają ze wspólnych kartotek i parametrów, używają wspólnych modułów (np. Należności) oraz - co ułatwia pracę użytkowników - są obsługiwane w ten sam sposób. W porównaniu do popularnych programów InsERT w wersji DOS zarówno Subiekt dla Windows, jak i towarzyszący mu program do rachunkowości są inaczej zorganizowane (dzielą się na moduły funkcyjne) i mają większe możliwości określania uprawnień do poszczególnych opcji programu.

Wymagania sprzętowe programu nie są najmniejsze. Producent informuje, że do instalacji są niezbędne: komputer z procesorem Pentium 100 MHz, 32 MB RAM, system operacyjny Windows 95, 98, NT 4.0 lub 2000, ok. 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800 x 600 pkt., jednocześnie zalecane: komputer z procesorem Pentium 200 MHz i 64 MB RAM. Mimo tych dość wysokich wymagań, wywoływanie niektórych modułów funkcyjnych - w porównaniu z szybko działającą wersją DOS - trwa zdecydowanie za długo. To nieco wolniejsze działanie programu jest rekompensowane korzyściami, wynikającymi z pracy w trybie graficznym, które uwidaczniają się przy tworzeniu analiz, zestawień, wykresów i raportów.

Instalacja programu przebiega szybko i bezproblemowo. Funkcje Subiekta dla Windows są podobne do jego DOS-owego odpowiednika. Jest to typowy program do obsługi sprzedaży i prowadzenia gospodarki magazynowej. Za pomocą programu można utworzyć praktycznie wszystkie możliwe typy dokumentów sprzedaży, zakupu czy zamówień, umożliwia też prowadzenie kartotek kontrahentów, towarów, usług, kompletów, opakowań (włącznie z wprowadzaniem notatek) oraz rozliczenie magazynu wg reguł LIFO/FIFO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200