Operatorskie obowiązki

Operatorzy muszą gromadzić informacje o abonentach.

Operatorzy muszą gromadzić informacje o abonentach.

Ukazało się długo oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zobowiązujące operatorów telekomunikacyjnych do gromadzenia informacji o abonentach sieci i realizowanych przez nich połączeniach oraz nakładające obowiązek przygotowania technologicznego sieci do wykorzystania w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym dla systemu kierowania obroną państwa. Ta delegacja do art. 40 Prawa telekomunikacyjnego weszła w życie 22 lutego br.

Największe kontrowersje uczestników rynku telekomunikacyjnego w Polsce wzbudził zapis o obowiązku przygotowania systemów umożliwiających uprawnionym organom wgląd do treści informacji przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych.

Zapis ten oznacza, że w sieciach telekomunikacyjnych właściwie nie powinno się stosować kryptografii do szyfrowania przesyłanych danych z wykorzystaniem rozwiązań, do których operatorzy nie mają dostępu.

Do tej pory operatorzy nie byli upoważnieni ani technicznie przygotowani do kontrolowania treści przesyłanych danych, co jest konieczne do stwierdzenia, czy dane te nie są szyfrowane.

Poszczególni operatorzy mogą się starać o odroczenie terminu wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu o maksymalnie 6 i 18 miesięcy w przypadku rozpoczęcia działalności odpowiednio po i przed datą wydania rozporządzenia.

Nadal trwają prace nad pozostałymi aktami wykonawczymi do Prawa telekomunikacyjnego, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego szczegółowych wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie wypełniania przez operatorów obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Rządowe komórki pod ochroną

Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego opracował przystawkę szyfrującą do telefonów komórkowych chroniącą prowadzone przy ich użyciu rozmowy przed podsłuchem. Na początku marca br. urządzenia te mają być przekazane osobom sprawującym najwyższe funkcje w państwie. Przystawka korzysta z tzw. narodowego algorytmu kryptograficznego. Tymczasem zgodnie z proponowaną nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne operator nie będzie mógł połączyć szyfrowanej rozmowy, jeśli zastosowano rozwiązania kryptograficzne, do których nie ma on dostępu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200