Operacja cicha noc

Internet okazał się odporny na problem roku 2000.

Internet okazał się odporny na problem roku 2000.

Internet Society, największa organizacja skupiająca internautów z całego świata, przeprowadziła operację Silent Night, której celem była obserwacja funkcjonowania Internetu przy przejściu przez krytyczną datę 1 stycznia 2000 r. jest siecią o zasięgu globalnym i poszczególne jej obszary wchodziły w nowy rok w godzinnych odstępach. Nadsyłane wyniki obserwacji są dostępne na stronach serwisu WorldWide Y2K Weekend (http://www.wwy-2kw.org).

Zanotowano drobne awarie, jednak w liczbie nie większej niż w przypadku typowych zaburzeń funkcjonowania Internetu. Problemy dotyczyły w szczególności synchronizacji zegarów (co było widoczne np. w przypadku serwisów specjalnie przeznaczonych do prezentowania pomiaru czasu - np. na serwisie francuskiego instytutu meteorologicznego czy amerykańskiego instytutu morskiego, gdzie pojawiła się data 1 stycznia roku 19100).

Zanotowano miejscowe przerwy w routingu (także za przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania serwerów DNS), lecz te problemy szybko usunięto. Kłopoty mieli także nieliczni usługodawcy internetowi, którym przestało prawidłowo funkcjonować oprogramowanie dokonujące analiz statystycznych wykorzystania serwisów WWW.


TOP 200