Operacja cicha noc

Internet okazał się odporny na problem roku 2000.

Internet okazał się odporny na problem roku 2000.

Internet Society, największa organizacja skupiająca internautów z całego świata, przeprowadziła operację Silent Night, której celem była obserwacja funkcjonowania Internetu przy przejściu przez krytyczną datę 1 stycznia 2000 r. Internet jest siecią o zasięgu globalnym i poszczególne jej obszary wchodziły w nowy rok w godzinnych odstępach. Nadsyłane wyniki obserwacji są dostępne na stronach serwisu WorldWide Y2K Weekend (http://www.wwy-2kw.org).

Zanotowano drobne awarie, jednak w liczbie nie większej niż w przypadku typowych zaburzeń funkcjonowania Internetu. Problemy dotyczyły w szczególności synchronizacji zegarów (co było widoczne np. w przypadku serwisów specjalnie przeznaczonych do prezentowania pomiaru czasu - np. na serwisie francuskiego instytutu meteorologicznego czy amerykańskiego instytutu morskiego, gdzie pojawiła się data 1 stycznia roku 19100).

Zanotowano miejscowe przerwy w routingu (także za przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania serwerów DNS), lecz te problemy szybko usunięto. Kłopoty mieli także nieliczni usługodawcy internetowi, którym przestało prawidłowo funkcjonować oprogramowanie dokonujące analiz statystycznych wykorzystania serwisów WWW.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200