Open source to napęd dla innowacji

Red Hat jest pomostem między społecznościami tworzącymi oprogramowanie open source a korporacyjnymi klientami, którzy je wykorzystują – rozmawiamy z Dinko Erorem, VP EMEA Central Europe w Red Hat.

Dinko Eror, VP EMEA Central Europe w Red Hat

Jaka jest – w najprostszym ujęciu – przewaga open source nad innymi rozwiązaniami?

Jedną z najważniejszych korzyści jest możliwa do pozyskania liczba osób pracujących nad projektem. Jeśli prowadzisz firmę programistyczną, masz do dyspozycji pięciu, 50 lub nawet 500 pracowników. Jednak w przypadku projektów open source, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko, co jest cyfrowe, związane z oprogramowaniem i chmurą, ma ogromne znaczenie, kluczowa jest możliwość skorzystania z nieporównywalnie większej liczby dostępnych talentów – i to umożliwia korzystanie z doświadczeń społeczności open source. W skrócie, aby stawić czoła wyzwaniom, jednym z głównych warunków jest posiadanie wystarczającej liczby ludzi oraz dostęp do otwartych źródeł, które pomagają odpowiedzieć na te wyzwania.

Istotną korzyścią jest także otwartość na opinie i informację zwrotną społeczności. Warto podkreślić, że nasza społeczność to grupa ludzi, którzy nie tylko korzystają z oprogramowania, ale również aktywnie przyczyniają się do jego rozwoju. Otwartość na sugestie i opinie zaangażowanych uczestników jest nieoceniona, ponieważ pozwala tworzyć produkty, które są bardziej dostosowane do rzeczywistych potrzeb odbiorców.

Dodatkowo, zaletą jest możliwość korzystania z otwartego oprogramowania za darmo oraz elastyczność, która ułatwia dostosowanie oprogramowania do własnych potrzeb.

Kolejna korzyść dotyczy innowacji. W modelu pracy, który przyjęliśmy, inaczej niż w tradycyjnym podejściu kaskadowym, wiele osób ma okazję wpływać na projekt. Tutaj nie tylko menedżer na szczycie hierarchii decyduje, co należy zrobić. Dzięki demokratycznemu procesowi i zaangażowaniu społeczności, powstaje przestrzeń na nowe pomysły i wiele możliwości do ciągłego doskonalenia produktu.

W jaki sposób wykorzystanie open source sprzyja rozwojowi innowacyjności?

Technologia open source zapewnia ogromną elastyczność i idzie w parze z innowacjami. Rządy w Unii Europejskiej również korzystają z otwartego oprogramowania, co prowadzi do znaczących zmian i usprawnień w sektorze publicznym.

Warto również podkreślić, że open source oferuje elastyczność w korzystaniu z usług chmurowych, co pozwala firmom na przemieszczanie się pomiędzy różnymi dostawcami, działanie w środowisku multi-cloud. To oznacza możliwość wyboru najlepszych rozwiązań dla potrzeb danej organizacji. Jest to szczególnie ważne w kontekście dużych graczy na rynku, takich jak Amazon, Microsoft i Google, którzy rozwijają wspaniałe produkty, ale mogą być ograniczeni własnymi rozwiązaniami. Dzięki otwartemu podejściu, mamy pełną elastyczność i swobodę.

Jak wygląda podejście do kwestii bezpieczeństwa w społeczności open source?

Uważam, że obecnie bezpieczeństwo jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu. Kilka lat temu społeczność open source stanęła w obliczu pytania, czy oprogramowanie pochodzące z różnych źródeł jest bezpieczne. Istnieje zawsze ryzyko, zarówno w przypadku korzystania z klasycznych rozwiązań firmowych, jak i otwartych źródeł. Jednak istotną zaletą open source jest fakt, że wiele par oczu analizuje każdą linię kodu

Jakie wyzwania mogą się wiązać z korzystaniem z rozwiązań open source?

Istotna jest kwestia kultury pracy w kontekście open source. Często zapominamy, że otwarte źródła to nie tylko kody źródłowe, ale także proces kulturowy, który wymaga wcześniejszego strategicznego przemyślenia.

Ważna jest także kwestia przygotowania oprogramowania open source. To proces, który wymaga zaangażowania inżynierów i gwarancji, że oprogramowanie jest wysokiej jakości, dobrze udokumentowane i przetestowane.

Warto zrozumieć, że praca nad inżynierią i open source to jedno, ale prawdziwym wyzwaniem, prawdziwą przyjemnością w życiu, jest praca na kolejnych poziomach "otwartej kultury". Nie powinniśmy ograniczać pojęcia open source jedynie do technologii, to nie jest to wystarczające. Musimy także zmienić sposób, w jaki pracujemy razem. DevOps jest tu kluczowym hasłem, oznaczającym przejrzystą komunikację i przełamywanie barier w firmach działających w sposób transparentny.

To pozwala na wykorzystywanie oprogramowania wewnątrz organizacji. Kolejnym aspektem jest "otwarta kultura", która podkreśla znaczenie inkluzywności i różnorodności. Mamy 30 lat doświadczenia w pracy nad open source, więc wiemy, jak ważne jest bycie otwartym i różnorodnym, ponieważ to właśnie dzięki temu osiągamy sukces.

Aby to osiągnąć, istnieją konkretne procesy, które pomagają wybrać najlepsze pomysły. W przeszłości może zdarzało się, że liderzy organizacji decydowali, czy „iść w lewo czy w prawo”, ale dziś jesteśmy przekonani, że to najlepszy pomysł powinien zwyciężać, niezależnie od pomysłodawcy. To naprawdę piękne podejście, które pozwala wykorzystać w pełni potencjał społeczności.

W jaki sposób ustalić opłacalność korzystania z open source?

Wszystko, co robimy, staje się nieco prostsze dzięki rozwiązaniom społecznościowym. Firmy często pytają: "Dlaczego miałbym płacić za usługę, skoro mogę to zrobić samodzielnie?" To prawda, pod warunkiem, że dana firma ma wystarczająco dużo zasobów ludzkich.

Jeśli organizacja zdecyduje się na skoncentrowanie się na tym obszarze, może rozważyć współpracę z nami. To jest stosunkowo niewielka inwestycja, a w zamian otrzymuje się dostęp do naszej wiedzy, dodatkowe funkcje i usługi, a także 10-letnią gwarancję, że oprogramowanie będzie nadal dostępne. To pozwoli przenieść pracowników na wyższy poziom i realizować cele biznesowe firmy.

Red Hat jest pomostem między społecznościami tworzącymi oprogramowanie open source a korporacyjnymi klientami, którzy je wykorzystują.

W jaki sposób wykorzystanie open source może zwiększyć dynamikę działania organizacji?

Matematycznie rzecz ujmując, firma może mieć 100 lub 500 pracowników, którzy są mądrzy, kompetentni i przeszkoleni. Jednak, z drugiej strony, mamy 100 000 programistów pracujących nad open source. Z matematycznego punktu widzenia niemożliwe jest, aby 500 konkurowało z 100 000. Chodzi o cykl sprzężenia zwrotnego w modelu waterfall. Nie ma jasnej recepty, jak można to zrobić i przekształcić w zysk. Nikt nie wie, kto napisał każdą linię kodu. Można z tego kodu korzystać i wyrażać swoją opinię. Chcemy dokonywać zmian, to jest nasza misja i to napędza innowacje.

Jednak nie wystarczy tylko pisać kodu i udostępniać go. Musimy wejść na wyższy poziom współpracy. Na przykład, w przypadku produkcji autonomicznych samochodów, wiele naszych technologii jest wykorzystywanych przez różne firmy motoryzacyjne, ale musimy współpracować także z firmami ubezpieczeniowymi, instytucjami prawnymi i dostawcami chmur hybrydowych. Działania w zakresie autonomicznych pojazdów to złożony proces, który wymaga współpracy wielu podmiotów. Musimy działać jako ekosystem platformowy, a dla mnie open source stanowi doskonałą podstawę do budowy takiego ekosystemu.

Ostatecznie, kluczem do sukcesu nie jest hierarchia, ale zawsze wybieranie najlepszego pomysłu. W Red Hat jest to fundamentem naszego podejścia.

Jakie są najważniejsze przewagi konkurencyjne Red Hat na rynku?

W największym skrócie: pierwsza to open source, o czym już rozmawialiśmy. Druga to technologia Kubernetes i OpenShift, które zmieniły sposób, w jaki działa branża. Trzecia to jakość produktów, która jest kluczowa dla klientów.

Wróćmy do tematu cloudu. Wiele firm przechodzi na aplikacje natywne w chmurze, a Red Hat dostarcza programistom platformę, która integruje pracę lokalną i chmurową, przyspieszając tym samym rozwijanie aplikacji. Dlaczego jest to tak ważne?

To jest istotne z perspektywy biznesu klientów, a nie tylko naszego. Ważna jest zdolność do rozszerzania usług i utrzymanie konkurencyjności. Nasza platforma pomaga firmom rozwijać nowe aplikacje i usługi oraz skrócić czas wprowadzenia ich na rynek. Czas jest kluczowy, bez względu na to, czy chodzi o firmę komercyjną, ministerstwo czy organizację sportową. Nasza technologia pomaga zwiększyć efektywność i pozostać konkurencyjnym.

Kiedy mówimy o chmurze, nie ograniczamy się tylko do hyperscalerów. Nasze rozwiązania obejmują także środowiska on-premise, urządzenia brzegowe i wiele innych. Nasza rola polega na tym, aby pomóc zarządzać infrastrukturą elastycznie. Jesteśmy nie tylko otwarci w kwestii technologii open source, ale również w demokratycznym duchu, staramy się, aby nasze produkty były dostępne dla wszystkich, co daje nam przewagę. Nasza postawa to przyjaźń, nawet z konkurencją, która musi współpracować z nami ze względu na naszą łączącą wszystko platformę. To nasza mocna strona.

Sztuczna inteligencja i automatyzacja to bardzo istotne kwestie w dzisiejszym biznesie i technologii. Jakie jest podejście Red Hat do tego tematu?

Rozwój w obszarze AI wymaga odpowiedniej platformy. Ogłosiliśmy w maju tego roku stworzenie platformy Red Hat OpenShift dla aplikacji AI, co pozwoli na szybszy rozwój rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją.

Nie planujemy stać się firmą specjalizującą się wyłącznie w AI, ale integrujemy AI w ramach naszej platformy i narzędzi. Wykorzystujemy także automatyzację, co jest ważnym elementem. Rozszerzamy to również o optymalizację sterowaną zdarzeniami i integrujemy z rozwiązaniem IBM Watson.

Jesteśmy otwarci na to, co przyniesie przyszłość. Nasze podejście jest ostrożne i odpowiedzialne, co jest ważne w kontekście rozwijających się technologii AI. Wszystko, co osiągnęliśmy jako społeczeństwo w „analogowym” życiu, musi być w pełni szanowane w nowym cyfrowym świecie. Musimy upewnić się, że nie ma przestępstw, korupcji, kradzieży własności intelektualnej etc. Szanuję sztuczną inteligencję, ale nie może ona być pozostawiona jednej osobie czy instytucji, aby robiła z naszymi danymi, z naszym życiem, z naszym zdrowiem, co tylko zechce. To nie musi być regulowane, ale jasne co do zasad.

Jestem entuzjastycznie nastawiony do możliwości, które daje sztuczna inteligencja, ale musi się tu znaleźć także miejsce dla ludzi, żebyśmy byli bezpieczni.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200