Olimpiada informatyczna

I Polską Olimpiadę Informatyczną (nie mylić ze szkolną Olimpiadą organizowaną przez MEN), której celem jest popularyzowanie wiedzy na temat informatyki, organizują firmy MSP i PERYT wraz z wydawnictwem Lupus. Ponad 15 firm komputerowych z kraju i zagranicy ufundowało nagrody wartości ponad 300 mln zł. Sponsorami głównych nagród są: Borland, Corel, Lexmark, Logitech, Lupus, Microsoft, MSP, PERYT, Saari i Symantec. Wśród nagród jest m.in. 5 pakietów Corel Draw, drukarki laserowe firmy Lexmark, weekend w Paryżu, ScanMan Color i komputer IBM.

I Polską Olimpiadę Informatyczną (nie mylić ze szkolną Olimpiadą organizowaną przez MEN), której celem jest popularyzowanie wiedzy na temat informatyki, organizują firmy MSP i PERYT wraz z wydawnictwem Lupus. Ponad 15 firm komputerowych z kraju i zagranicy ufundowało nagrody wartości ponad 300 mln zł. Sponsorami głównych nagród są: Borland, Corel, Lexmark, Logitech, Lupus, Microsoft, MSP, PERYT, Saari i Symantec. Wśród nagród jest m.in. 5 pakietów Corel Draw, drukarki laserowe firmy Lexmark, weekend w Paryżu, ScanMan Color i komputer IBM.

W Olimpiadzie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani, w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii juniorów (dzieci do lat 8), warunkiem uczestnictwa jest samodzielnie wykonany (dowolną techniką) rysunek, przedstawiający komputer oraz ułożenie wyliczanki na temat komputerowy. W dwóch pozostałych kategoriach wiekowych: młodzików (do lat 14) i open (bez ograniczeń wiekowych) uczestnicy rozwiązywać będą testy. Olimpiada składa się z dwóch etapów eliminacyjnych oraz finału. Etap I stanowi test informatyczny, opublikowany w nr. 24/92 i 25/92 PCkuriera. Ci, którzy przejdą do II etapu, kolejny test otrzymają pocztą. Finał Olimpiady zostanie rozegrany na przełomie kwietnia i maja 1993 r. w konkursie bezpośrednim. Bliższe informacje na temat Olimpiady można znaleźć we wspomnianych już numerach PCkuriera.


TOP 200