Okazja dla wyższych uczelni

Firma APN Promise, przedstawiciel Microsoftu, rozpoczęła kolejną edycję programu Microsoft Developer Network Academic Alliance. Pozwala on uczelniom wyższym na użytkowanie produktów Microsoftu na preferencyjnych warunkach.

Istnieje pięć różnych poziomów subskrypcji MSDN. W zależności od wybranego poziomu różni się zestawem programów wchodzących w skład pakietu. W ramach umowy, w zamian za roczną lub dwuletnią opłatę, użytkownicy otrzymują licencje na użytkowanie aplikacji wchodzących w skład pakietu oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję uaktualnień oprogramowania, wersji beta i dokumentacji technicznej oraz programistycznej.

W ramach MSDN Academic Alliance, wydziały uczelni, prowadzące kursy lub zajęcia związane z informatyką, inżynierią oprogramowania czy systemami informatycznymi, które uiszczą roczną opłatę w wysokości 799 USD netto, otrzymują prawo do instalacji i użytkowania nieograniczonej liczby kopii aplikacji na swoich komputerach, służących do celów dydaktycznych. Studenci uczestniczący w zajęciach prowadzonych na wydziale otrzymują uprawnienia do instalacji oprogramowania dostarczonego w pakiecie na własnych komputerach, a także dostęp do witryny z dodatkowymi informacjami i ofertami przewidzianymi specjalnie dla uczestników programu.

Dotychczas w ramach MSDN Academic Alliance sprzedano ponad 40 licencji. Członkami programu są między innymi różne wydziały Politechniki Warszawskiej, Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie, Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, SGH, Wyższa Szkoła Agrobiznesu i wiele innych uczelni o różnych profilach, spełniających jednak wymagania programu MSDN Academic Alliance.

Więcej informacji na temat programu MSDN Academic Alliance na stronach:

http://www.promise.com.pl/msdn/asp/aas.asp