Ogromne perspektywy Big Data

Według analityków obecnie ludzkość przetwarza tylko niewielki ułamek wszystkich dostępnych informacji. Faktyczne zastosowanie ma mniej niż 1% gromadzonych na świecie danych. Tymczasem według ekspertów przynajmniej jedna czwarta informacji kryje w sobie wiedzę przydatną dla biznesu.

Z analiz IDC wynika, że obecnie przetwarzamy tylko 0,5 proc. wszystkich dostępnych na świecie informacji. Oczekiwania biznesu koncentrują się tymczasem na budowaniu wartości biznesowej wokół wielowymiarowych analiz ogromnych wolumenów danych. Analitycy IDC twierdzą też, że niemal jedna czwarta informacji dostępnych w 2012 roku byłaby użyteczna w kontekście analiz biznesowych, gdyby została odpowiednio uporządkowana i odpowiednio przetworzona. W 2020 roku odsetek informacji przydatnych biznesowo ma wynosić 33 proc. Potencjał do rozwoju technologii Big Data jest więc ogromny. Big Data ma być jednym z trzech najważniejszych wyznaczników rozwoju branży IT w 2013 roku.

Z analiz EMC wynika, że w 2012 roku na świecie przybędzie ok. 2,8 zetabajta danych. Mowa tu zarówno o zupełnie nowych informacjach, jak i danych zduplikowanych. Ilość danych zgromadzonych na świecie ma podwajać się co dwa lata. Do 2020 roku łączna ilość informacji zgromadzonych przez ludzkość ma przekroczyć 40 zetabajtów. Na każdego człowieka ma przypadać ponad 5 terabajtów informacji. Zdecydowaną większość z nich stanowić mają jednak informacje nieuporządkowane i stosunkowo trudne do przetworzenia.

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow
  • Topowe technologie AI od Snowflake powstają w Polsce

Duży udział w tak znacznym wzroście ilości danych mają serwisy społecznościowe. Przykładowo, tylko w serwisie Twitter każdego dnia przybywa informacji zajmujących ok. 8 terabajtów. Eksperci szacują jednak, że w ciągu kolejnych siedmiu lat aż piętnastokrotnie wzrośnie ilość treści generowanych w sposób automatyczny - przez rożnego rodzaju maszyny i systemy teleinformatyczne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200