Ogłoszono upadłość Formus Polska

Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość Formus Polska.

Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość Formus Polska.

Nie pomogły starania Komitetu Obrony Istnienia Formus Polska (pisaliśmy o tym w CW 44/2001), który starał się przekonać sąd, że spółkę można uratować. Przedstawiciele zarządu i jej pracowników byli przekonani, że opinia biegłych pozwoliłaby na oddalenie wniosku o upadłość.

Ich zdaniem, możliwe byłoby również zmniejszenie zadłużenia firmy do poziomu, który zagwarantowałby znalezienie inwestora. Długi Formus Polska wynoszą ponad 100 mln USD, z czego 70 mln USD Formus jest winny Formus Communications, firmie, która wiosną 2001 r. ogłosiła upadłość. Pozostałe zadłużenie obejmuje m.in. 20 mln USD kredytu w WestDeutsche Landesbank, 5 mln USD wobec Alcatel Polska, 1 mln USD - Urzędu Regulacji Telekomunikacji, 2 mln USD - Tel-Energo oraz 2 mln USD - pracowników.

Formus Polska zarządza obecnie syndyk masy upadłościowej. Została nim Alicja Hnatkowska. Zarząd nie będzie się odwoływał do decyzji sądu, mimo że - jak twierdził w listopadzie 2001 r. Marek Janicki, ówczesny prezes Formus Polska - "miesięczne przychody firmy wynoszą ok. 1,5 mln zł i niewiele brakuje jej do zbilansowania przychodów i kosztów".

Firma nadal zamierza świadczyć usługi swoim 700 klientom. "Będziemy także chcieli - przy pomocy syndyka - zredukować nasze zadłużenie" - mówią przedstawiciele Formusa. "Na razie nie rozmawialiśmy o znalezieniu potencjalnego inwestora. Syndyk musi mieć czas na zapoznanie się z naszą sytuacją" - dodają.


TOP 200