Ogłoszenia przez modemy

Cztery dzienniki ''Echo Krakowa'', ''Express Wieczorny'', ''Gazeta Poznańska'' i ''Trybuna Śląska'' uczestniczą w zasilaniu bazy danych o ogłoszeniach.

Cztery dzienniki ''Echo Krakowa'', ''Express Wieczorny'', ''Gazeta Poznańska'' i ''Trybuna Śląska'' uczestniczą w zasilaniu bazy danych o ogłoszeniach.

Katowickie, krakowskie, poznańskie i warszawskie oddziały Telefonicznej Agencji Informacyjnej posiadają modemowy dostęp do tworzonej bazy danych i udzielają natychmiastowych informacji nt. ogłoszeń, które ukazały się w wymienionych pismach w okresie interesującym pytającego. Na razie usługa TAI jest prowadzona jako eksperyment. Ogłoszeniodawcy nie wnoszą żadnych opłat za przekazanie ich inseratów do elektronicznej bazy danych.


TOP 200