Office dla komputerów NC

Corel Office for Java będzie wspierać pracę grupową.

Corel Office for Java będzie wspierać pracę grupową.

Corel ujawnił treść porozumienia licencyjnego zawartego z firmą Sanga International, w którego myśl pakiet Office for Java zostanie wyposażony w moduły pracujące na bazie technologii Sanga Pages.

Corel Office for Java jest pakietem biurowym, który korzysta z usług języka Java i ma wejść na rynek w I kw. br. Będzie on wyposażony w nowe funkcje do obsługi pracy grupowej, bazującej na technologii Sanga Pages. Użytkownicy pakietu będą dysponowali takimi opcjami, jak poczta E-mail, współdzielone bazy danych czy narzędzia do planowania zadań i organizowania czasu pracy. Porozumienie przewiduje, że Corel może wbudować w pakiet narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji, (tworząc tym samym środowisko RAD - Rapid Development Application), co pozwoli użytkownikom w prosty sposób modyfikować i dostosowywać do potrzeb kształt aplikacji.

Ponieważ Corel nie będzie miał wyłączności na stosowanie technologii Sanga Pages, nie jest wykluczone, że podobnego rodzaju rozwiązania będzie też można spotkać w produktach innych producentów. Toffer Winslow, szef działu marketingu Sanga Technologies International, powiedział: "Jest całkiem możliwe, że prawo do używania tej technologii sprzedamy też kolejnym firmom". Nie chciał jednak ujawnić, jakie firmy ma na myśli.

Sanga Pages składa się z aplikacji bazujących na technologii Java, które korzystają z usług JDBC (Java DataBase Connectivity). Dzięki temu standardowi aplikacje Sanga Pages mają dostęp do informacji z baz danych SQL i użytkownik może wyszukiwać interesujące dane oraz wprowadzać do nich poprawki. Zaletą technologii Sanga Pages jest możliwość tworzenia aplikacji, uruchamianych na komputerach różnych platform. Jednocześnie programista nie musi zajmować się programowaniem na poziomie języka Java.

Na rynku pakietów do obsługi biur, Corel zajmuje obecnie trzecie miejsce - za firmami Microsoft i Lotus. Wiadomo już że firma zamierza przebudować w najbliższej przyszłości pakiet Office for Java w taki sposób, aby można go było uruchamiać również w środowisku komputerów sieciowych NC.

Specjaliści podkreślają, że Corel podejmuje spore ryzyko, stawiając na technologię, która nie gwarantuje sukcesu. Jest to jednak szansa na odebranie Microsoftowi części klientów, korzystających z usług pakietów do obsługi biur. Mary Conti Loffredo z IDC (International Data Corp.) sądzi, że "Microsoft opracował już zapewne plan działania w odniesieniu do komputerów sieciowych i producenci oprogramowania muszą mieć świadomość, iż podejmując decyzję o włączeniu się do gry, mogą ponieść porażkę".

Wersja beta pakietu Office for Java nie będzie jeszcze korzystać z usług Sanga Pages, ale - jak zapewnia Corel - na półki sklepów trafi już produkt wyposażony w moduły, pracujące na bazie tej technologii. W skład pakietu wchodzą następujące aplikacje: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do sporządzania wykresów, narzędzie do projektowania prezentacji i osobisty menedżer zadań.


TOP 200