Office Open XML z logo ISO

Głosami państw członkowskich - w tym Polski - organizacja ISO uznała format OOXML za międzynarodowy standard. Z informacji ujawnionych przez jednego z członków holenderskiego komitetu standaryzacyjnego wynika, że zdecydowana większość, bo aż 61 państw należących do organizacji ISO głosowała za uznaniem formatu Microsoftu za standard. Kolejne 16 państw wstrzymało się od głosu.

Głosami państw członkowskich - w tym Polski - organizacja ISO uznała format OOXML za międzynarodowy standard. Z informacji ujawnionych przez jednego z członków holenderskiego komitetu standaryzacyjnego wynika, że zdecydowana większość, bo aż 61 państw należących do organizacji ISO głosowała za uznaniem formatu Microsoftu za standard. Kolejne 16 państw wstrzymało się od głosu.

Aż 24 spośród 32 państw dysponujących głosem uprzywilejowanym miało zagłosować za uznaniem Office Open XML za standard ISO. Oznacza to akceptację 75% krajów należących do Pierwszego Połączonego Komitetu Technicznego ISO/IEC (JTC1). Decyzja mogłaby zostać uznana za nieważną, gdyby odsetek głosów "za" był mniejszy niż 66%. Z pozostałych 55 krajów biorących udział w głosowaniu w statusie obserwatora, za standaryzacją OOXML miało głosować 37 państw.

Spośród wszystkich 87 krajów członkowskich ISO, stanowisko za odrzuceniem projektu Microsoftu zajęło 10 krajów (11%). Aby odrzucić projekt, taką decyzję musiałoby podjąć 21 krajów (25%). Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Format Office Open XML zostanie więc wkrótce uznany za międzynarodowy standard.


TOP 200