Oferta Qumaka została poszerzona o rozwiązania z zakresu inteligentnych budynków

Qumak podpisał umowę z Andover Controls (AC), uzyskując status Autoryzowanego Integratora Systemu Andover Controls. Dzięki temu oferta Qumaka, jako integratora systemów, została poszerzona o realizacje projektów z zakresu zarządzania automatyką budynków typu Building Management System (BMS), znanych też pod nazwą "inteligentnych budynków".

Qumak podpisał umowę z Andover Controls (AC), uzyskując status Autoryzowanego Integratora Systemu Andover Controls. Dzięki temu oferta Qumaka, jako integratora systemów, została poszerzona o realizacje projektów z zakresu zarządzania automatyką budynków typu Building Management System (BMS), znanych też pod nazwą "inteligentnych budynków".

System Infinity i jego rozszerzona wersja Continuum oferowane przez AC umożliwiają sterowanie automatyką budynku na podstawie wymiany danych między zainstalowanymi podsystemami. Dzięki aktualnej informacji o stanie budynku możliwe jest, w przypadku zagrożeń, opracowanie skutecznych procedur alarmowych i ewakuacyjnych. System pozwala też na zarządzanie kosztami eksploatacji różnych mediów w dużych obiektach. Odległe budynki mogą być połączone w ramach jednej sieci WAN.


TOP 200