Ofensywa UKE: tańszy internet, niższy abonament

Anna Streżyńska objęła fotel szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Teraz kiedy urząd będzie "w pełni decyzyjny", obiecuje podjęcie rychłych działań mających spowodować wzrost konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym. Na pierwszy ogień pójdą telefonia stacjonarna, komórkowa oraz szerokopasmowy dostęp do internetu. Zmiany mają być korzystne zarówno dla firm telekomunikacyjnych oraz ich klientów. Streżyńska szacuje, że w kieszeniach abonentów może zostać nawet 4 mld zł już w roku 2007 r.

Planowane przez UKE regulacje znalazły się już dokumencie Strategia Regulacyjna na lata 2006-2007, którego autorem jest Anna Streżyńska wówczas jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, prezentowanej w grudniu ub.r. Strategia będzie niebawem strategią rządową - na początku czerwca powinna zostać przyjęta przez Radę Ministrów.

Tańszy internet

Pierwszą decyzją UKE jest wprowadzenie oferty hurtowej TP w zakresie szerokopasmowego internetu (Bit Stream Access) umożliwiającą obniżenie cen dostępu do internetu szerokopasmowego. Upust dla konkurencyjnych operatorów będzie wynosił 50% od ceny detalicznej TP "Zobaczymy, jak zdołają to wykorzystać i jaka będzie obniżka dla klientów, ale liczymy na to, że znaczna, ponieważ margines konkurowania jest duży" - mówi Anna Streżyńska. Oferta ramowa kształtuje warunki współpracy międzyoperatorskiej. Operatorzy zawierają oferty indywidualne z Telekomunikacją Polską, które dopiero będą podstawą do zbudowania własnej konkurencyjne oferty dostępu do internetu. Na ofertę na bitstream access, rynek czekał co najmniej 1,5 roku. Na pierwsze propozycje powstałe na bazie oferty ramowej trzeba będzie, w optymistycznym wariancie, co najmniej do końca roku. Zainteresowany operator występuje z wnioskiem do TP, która ma trzy miesiące na decyzję. Kolejne trzy miesiące potrwa rozstrzygnięcie sporu przez UKE, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia. Jeżeli TPSA nie będzie chciała w ogóle zastosować się do decyzji regulatora, jej egzekucja zajmie UKE kolejne tygodnie.

Zobacz również:

  • Po licznych problemach aukcja 5G w końcu wystartowała

Obniżka na łączach

Kolejna podpisana przez UKE decyzja dotyczy obniżenia cen łączy dzierżawionych TPSA. "Ustalenie w tej decyzji opłat za dzierżawę łączy w oparciu o ceny obowiązujące za tego typu usługi w krajach starej UE, spowodowało obniżenie ich wysokości o kilkanaście a w przypadku łączy 2 Mbit/s nawet o 20 proc. w stosunku do poprzednich decyzji regulatora z sierpnia 2005" - zaznacza Anna Streżyńska.

Podpisana we środę decyzja nakłada na TPSA obowiązek opublikowania opisu kalkulacji kosztów za rok 2005 oraz instrukcji z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2004. "Celem obu decyzji jest wyeliminowanie subsydiowania skrośnego między usługami, wielokrotnego odzyskiwania ponoszonych kosztów z opłat za usługi świadczone innym operatorom, jak i abonentom" - tłumaczy Streżyńska. Prezes UKE podpisała także decyzje o przeprowadzeniu audytu kosztów TPSA przez biegłego rewidenta - w celu zbadania efektywności działalności operatora. Na bazie wyników UKE będzie kształtował swoje decyzje dotyczące wysokości cen. Zeszłoroczny audyt okazał się nieprzydatny, więc urząd musiał zastosować tzw. międzynarodowe benchmarki. Docelowo wyniki audytu mają być obiektywna informacją o kosztach TP.

Na ostatnim etapie konsultacji jest decyzja w sprawie obniżki cen abonamentu telefonicznego. Hurtowy zakup abonamentu (Wholesale Line Rental - WRL) od TP z ustalonym przez UKE upustem sięgającym 47 proc. pozwoli Tele2 na rozwój oferty i obniżkę cen i wzbogacanie abonamentu o m.in. darmowe impulsy. "Tele2 mogłoby wykorzystać decyzje UKE już na początku czerwca jednak zagraniczne przykłady wskazują, że proces ten musi trochę potrwać. Potrzebujemy czasu na zebranie wniosków abonentów, skonstruowanie odpowiedniej oferty " - mówi Karol Wieczorek, rzecznik prasowy Tele2 Polska.

Niebawem roaming wewnętrzny

"Czekamy na kolejnych operatorów komórkowych, także wirtualnych. Powinni mieć odpowiednie warunki na okres budowy sieci i korzystać z infrastruktury obecnej trójki operatorów także w ramach roamingu krajowego - podkreśla Anna Streżyńska. Stosowne projekty decyzji są obecne konsultowane. "W tym zakresie mamy opóźnienie i dlatego KE zgłasza zastrzeżenia "- przyznaje Streżynska. W sprawie obniżenia stawek roamingu międzynarodowego UKE współpracuje z Komisją Europejską. Na razie KE nie zdecydowała w jaki sposób obniżyć koszty wykonywania połączeń zagranicą - czy poprzez obniżenie stawek hurtowych czy poprzez narzucenie odgórnej kwoty. Polscy operatorzy komórkowi nie mogą już liczyć na odroczenie obowiązków wprowadzenia przenoszenia numerów taryf przedpłaconych.

Sprawniejsza egzekucja decyzji

Urząd zamierza nakładać mniej kar finansowych, które i tak w myśl obowiązującego Prawa telekomunikacyjnego nie mają rygoru natychmiastowej wykonalności i wchodziły w życie np. po trzech latach. Prowadzone prace legislacyjne mają wprowadzić zmiany do prawa telekomunikacyjnego tak, aby kara była dolegliwa szybka i nieuchronna. Większą efektywność egzekwowania decyzji ma zapewnić m.in. specjalny departament kontroli i egzekucji powstały w wyniku reorganizacji struktury regulatora. Interesującym narzędziem w rękach UKE, w myśli znowelizowanego prawa, będzie tzw. wykonanie zastępcze czyli wykonanie decyzji przez stronę trzecią na koszt zobowiązanego. W praktyce oznacza to dokonanie odpowiednich modyfikacji infrastruktury TP i operatora przyłączanego pod nadzorem urzędnika UKE i policji. "Prace na nowelizacją ustawy są oczywistym uzupełnieniem działań regulacyjnych, Te dwa watki do tej pory nadzorowałam równolegle" - mówi Anna Streżynska. Teraz Streżyńska zajmie się wyłącznie regulacją, gdyż nie weszła w skład nowego Ministerstwa Transportu.

Porządek z przetargami

Brak prezesa UKE uniemożliwiał m.in. rozstrzygnięcie przetargu na sieć dyspozytorską 410-430 MHz. Zwycięzcą zostały Polskie Sieci Dyspozytorskie. Za koncesję zapłaciły 16 mln zł. Z kolei losy przetargu na GSM 1800 poznamy najdalej w poniedziałek. Nie wiadomo jednak czy poznamy zwycięzcę czy zapadnie decyzja o unieważnieniu przetargu jak to miało miejsce w przypadku konkursu na częstotliwości 3600-3900 MHz (WiMax). "$Naruszenia w przypadku tego przetargu są ściśle związane z wadliwą koncepcją przetargów przyjętą przez Prezesa URTiP - podkreśla Streżyńska.

UKE planuje także przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej niebezpieczeństwa związanego z tzw. dialerami, które użytkowników dostępu wdzwanianego narażają na wysokie rachunki telefoniczne poprzez przekierowanie połączeń do stref o najwyższych taryfach. Akcja antydialerowa przeprowadzana wspólnie z TPSA, ministerstwem transportu i izbami zrzeszającymi podmioty telekomunikacyjne rozpocznie się 17 maja podczas Światowego Dnia Telekomunikacji. Akcja przewiduje także unowocześnienie oprogramowania antydialerowe TPSA i udostępnienie go abonentom innych operatorów.

W tym tygodniu prezes UKE podpisał także decyzję w sprawie wyznaczenia TPSA jako operatora świadczącego usługę powszechna. Dalszą obniżkę cen wymusić także mają opracowywane decyzje dotyczące cen usług stacjonarnych.

Dla Computerworld komentują:

Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji:

Wyrażamy zadowolenie, że ta kilkutygodniowa przerwa w formalnym funkcjonowaniu Prezesa UKE już się zakończyła i szkoda, że doszło do takiej sytuacji. Jest to nauka dla nas wszystkich, że nie warto tworzyć prawa na chybcika na kolanie. Każdy zapis prawny powinien być przemyślany i przeanalizowany co do możliwych skutków.

Jolanta Ciesielska, rzecznik Netii:

Anna Streżyńska od razu po powołaniu na stanowisko Podsekretarza Stanu W Ministerstwie Transportu i Budownictwa stworzyła "Projekt Strategii Regulacyjnej Rynku Telekomunikacyjnego na lata 2006-2007", który miał być podstawą istotnych zmian. Jednak polityka doprowadziła do swoistego paraliżu w działaniach regulatora, a przedłużający się proces wyboru prezesa UKE uniemożliwiał podejmowanie ważnych decyzji regulacyjnych. Komisja Europejska upomniała Polskę za opóźnienia w liberalizacji rynku i była bardzo zaniepokojona brakiem prezesa UKE. Taka sytuacja sprzyjała dużym operatorom, skutkowała brakiem rozwoju konkurencji, a ponadto nie tworzyła dobrego wizerunku Polski. Obecnie mamy nadzieję, że wiele istotnych spraw dla rynku telekomunikacyjnego, które są zgodne z prawem telekomunikacyjnym i wymogami UE, ruszy z miejsca. P. Streżyńska niejednokrotnie dała się poznać jako fachowiec, który dba o rozwój rynku w imię korzyści dla konsumentów. Mamy nadzieję, że obecnie regulator będzie egzekwował prawo i wprowadzał w życie własne decyzje, wykaże się kompetencją i skutecznością.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200