Odważne decyzje maklerów

Domy maklerskie coraz częściej zaczynają świadczyć usługi za pośrednictwem Internetu.

Domy maklerskie coraz częściej zaczynają świadczyć usługi za pośrednictwem Internetu.

Podążając śladem innych polskich instytucji finansowych, Dom Maklerski Bank Zachodni SA (DM BZ) we Wrocławiu planuje wdrożenie systemu do obsługi klientów za pośrednictwem Internetu. Dotychczas takie usługi oferują już Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Hestia i Powszechny Bank Gospodarczy - Grupa Pekao SA. Przedstawiciele DM BZ przewidują, że pierwsze usługi przez Internet będą świadczone już w grudniu br. Początkowo klienci uzyskają możliwość składania zleceń i sprawdzania stanu rachunku.

Przedstawiciele Domu Maklerskiego Banku Zachodniego podpisali z Prokom Software umowę na zakup rozszerzenia Promak-Web do systemu Promak, przeznaczonego do obsługi biur maklerskich. Aplikację opracowano przy współpracy z firmą , specjalizującą się w budowie systemów zdalnej obsługi. Promak-Web umożliwi klientom wrocławskiego biura maklerskiego składanie dyspozycji zakupu akcji lub obligacji, a także dokonywanie przelewów z konta w biurze maklerskim na rachunek w banku. Inwestorzy giełdowi uzyskają również bezpośredni dostęp do informacji o stanie konta, posiadanych walorach i kursach akcji. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w zakupionym systemie DM BZ zastosuje rozwiązanie identyfikacji użytkowników na podstawie systemu haseł i podpisów elektronicznych.

Nad wdrożeniem podobnego rozwiązania zastanawiają się również przedstawiciele Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao SA (CDM Grupy Pekao SA). "Jesteśmy przygotowani od strony technicznej do zaoferowania naszych usług przez Internet. Nie chcemy jednak jeszcze w nie inwestować ze względu na obawę o bezpieczeństwo transakcji internetowych. Poczekamy, jakie wyniki osiągną nasi konkurenci" - stwierdza Roman Weinfeld, dyrektor departamentu informatyki CDM Grupy Pekao SA.

Od listopada 1996 r. usługi za pośrednictwem Internetu oferuje Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ). "Początkowo zainteresowanie było małe, ukierunkowani byliśmy głównie na klientów zagranicznych, obecnie rośnie zainteresowanie ze strony akcjonariuszy w kraju. Z naszych usług korzysta ponad 200 klientów" - informuje Michał Wojciechowski, kierownik zespołu usług internetowych DM BOŚ. System do obsługi klientów przez Internet jest nakładką na system komputerowy stosowany w domu maklerskim. Konieczny był jedynie zakup osobnego serwera komunikacyjnego. Do zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji zastosowano protokół SSL (Secure Sockets Layer).

Za pośrednictwem sieci akcjonariusze mają możliwość obsługi rachunków, składania zleceń, przeglądania stanu zleceń aktywnych, sprawdzania transakcji z ostatnich 20 dni czy dokonywania przelewu na konto banku. Z usług tych korzystają przede wszystkim klienci indywidualni. Dla korzystających z drogi elektronicznej wprowadzono obniżkę minimalnego depozytu i niższą prowizję.


TOP 200