Odświeżona wersja zbioru najlepszych praktyk - ITIL 2011 Edition

29 lipca odbyła się premiera odświeżonej wersji publikacji ITIL 2007. Nowe wydanie jest pierwszą tak dużą zmianą od 2007 roku i uwzględnia gromadzone przez kilka lat uwagi, błędy i nieścisłości dotyczące zbioru najlepszych praktyk zarządzania informatyką. W aktualizacji ITIL znalazły się też odniesienia do popularnego ostatnio tematu cloud computingu.

ITIL 2011 Edition to nie kolejna, nowa wersja, tylko kompleksowa aktualizacja zbioru najlepszych praktyk, która miała na celu poprawienie wykrytych przez ostatnie 4 lata błędów i niespójności. 29 lipca br. ukazały się zaktualizowane wydania 5 publikacji tj. ITIL Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Transition, ITIL Service Operation i ITIL Continual Service Improvement.

Warto wspomnieć, że od wydania ITIL 2007 zebrano od czytelników, użytkowników i trenerów ponad 500 zgłoszeń o błędach i nieścisłościach. Zgłaszane uwagi dotyczyły zarówno treści merytorycznej publikacji oraz prezentacji niektórych treści. Aktualizacja publikacji ma ułatwić czytanie i zrozumienie książek, łatwiejsze powiązanie tematów pomiędzy książkami oraz poprawienie odchyleń od głównego tekstu.

Największe zmiany zostały wprowadzone w obszarze Service Strategy, przy czym ogólna koncepcja, ani koncepcja procesu nie uległy zmianie, tylko zostały lepiej wyjaśnione. Między innymi zdefiniowano nowy proces Zarządzanie Strategią Usług IT, rozszerzono Proces Zarządzania Finansami Usług IT, opracowano też nowy proces Zarządzania Relacjami Biznesowymi. W publikacji ITIL Service Strategy 2011 znalazł się również temat dotyczący . Autorami aktualizacji publikacji ITIL 2011 Edition są David Cannon z firmy HP, Lou Hunnebeck z Third Sky, Stuart Rance z HP, Randy Steinberg z ITSM Strategies Inc, Vernon Lloyd z FoxIT i Anthony Orr. Liczba stron wszystkich 5 książek wzrosła o ponad 600.

Więcej na temat aktualizacji zbioru najlepszych praktyk - ITIL 2011 Edition będzie można usłyszeć na Kongresie itSMF, który odbędzie się 13 września br. w Warszawie.


TOP 200