Odejście pracowników Softbanku z klientem

Przedstawiciele Softbanku potwierdzili nasze informacje o odejściu kilkunastoosobowej grupy pracowników z Departamentu Systemów Zarządzania Ryzykiem, którzy mieli odpowiadać m.in. za projekty w Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.

Przedstawiciele Softbanku potwierdzili nasze informacje o odejściu kilkunastoosobowej grupy pracowników z Departamentu Systemów Zarządzania Ryzykiem, którzy mieli odpowiadać m.in. za projekty w Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.

"Okoliczności utraty tych pracowników wydają się wskazywać na zorganizowane działania mające na celu m.in. przejęcie naszych kontraktów" - podają przedstawiciele firmy w oficjalnym komunikacie. Niewykluczone, że firma przygotuje pozew sądowy. Zarząd firmy poinformował bowiem, że - działając w interesie akcjonariuszy - podjął wszelkie prawem przewidziane kroki w celu ochrony "uzasadnionych interesów spółki". "Wszczęte procedury prawne nie pozwalają w tej chwili na ujawnienie dodatkowych informacji w tej sprawie" - informuje spółka.

Z nieoficjalnych informacji podawanych m.in. przez Puls Biznesu wynika, że grupa pracowników Softbanku próbowała przejąć intratny kontrakt, a następnie został on zaoferowany ComputerLandowi. Firma ta zapewne nie przyjmie tej oferty.

Jak zapewniają przedstawiciele spółki, z dotychczasowymi klientami, m.in. Raiffeisen Bank Polska, Softbank realizuje kontrakty na uzgodnionych wcześniej warunkach. Firma prowadzi też rozmowy z Raiffeisen Zentralbank Osterreich na temat kontynuacji współpracy. "Kontrakt z RZB oparty był na dostarczaniu zasobów na żądanie banku. Ze względu na odejście części pracowników, dalsza realizacja tego kontraktu w istniejącej formie nie jest możliwa. Sytuacja ta nie powoduje powstania żadnych zobowiązań po stronie Softbanku wobec RZB" - wyjaśniają przedstawiciele spółki. "Odejście pracowników nie powoduje też poważniejszych konsekwencji w obszarze posiadanych przez nas kompetencji. Szczególnie że mówimy o kilkunastoosobowej grupie. Grupa Softbank zatrudnia ponad 600 osób w obszarze produkcji i konsultingu" - zapewnia Piotr Jeleński, wiceprezes Softbanku.


TOP 200