Od polaryzacji do współpracy

Czy po spotkaniu we Wrocławiu jego uczestnicy są bliżsi stanowiska, że CIO i IT mogą współpracować z nauką w kontekście BI i Big Data?

Od polaryzacji do współpracy

Osnuliśmy dyskusję spotkania na wzajemnym przedstawieniu swoich oczekiwań i swojej wizji współpracy, w szczególności - w adaptacji z nauki osiągnięć zaawansowanych, abstrakcyjnych, które doskonale wpisują się w nową erę Big Data. Powodzenie firm zależeć będzie od umiejętnego zadawania pytań do wielkich zbiorów danych

- ekonomicznych, rynkowych, o klientach, o operacjach własnych i konkurencji

- zalewających je ze wszystkich stron.

Beata Sosnowska, CIO w VB Leasing, przedstawiła przypadek ze swojej firmy: w jaki sposób z inicjatywy IT powstało rozwiązanie BI, które zmieniło kulturę operowania informacją w firmie. Tworzenie raportów, które z dotychczasowym, niewystarczającym mechanizmem znajdowało się w gestii IT, zaczęło przytłaczać dział. Stąd wzięła się inicjatywa zbudowania i wdrożenia zaawansowanego narzędzia pozwalającego na zbudowanie mechanizmów umożliwiających użytkownikom raportów, biznesowi, projektowanie i tworzenie raportów. Udana implementacja, sukcesy w wykorzystaniu i rozwijaniu narzędzi sprawiły, że użytkownicy biznesowi z jednej strony stali się entuzjastycznie nastawionymi i łaknącymi amatorami rozwiązania, z drugiej strony zaś dali IT promesę na rozwój narzędzi w tym obszarze. CIO i IT w VB Leasing są w komfortowej sytuacji: w organizacji jest przyzwolenie i oparta na dobrych doświadczeniach ciekawość, a także entuzjazm dla BI. Być może na takim fundamencie chcieliby stworzyć rozwiązania bardziej innowacyjne. Współpraca z nauką, adaptacja osiągnięć naukowych z matematyki czy statystyki to jedno z pól, na którym Beata Sosnowska dostrzega szansę rozwoju kultury BI w swojej firmie.

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow
Nauka zaprasza do współpracy:

Janusz Miśkiewicz, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Aleksander Weron, Centrum Hugona Steinhausa, Politechnika Wrocławska

Przemysław Kazieńko, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska

Michał Woźniak, Katedra Systemów i Sieci Komputerowych, Politechnika Wrocławska

Leszek Pacholski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

Piotr Wnuk-Lipiński, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

Dariusz Grech, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski

Wojciech Fliegner, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Robert Mitraszewski, szef działu development w Credite Agricole, przedstawił wizję połączenia wysiłków IT i nauki. Wskazywał istotne cele, które można przy takiej współpracy osiągnąć. Mówił, że warto sięgnąć ponad wszczepianie metod i kompetencji, które są z natury wtórne, odtwórcze. Jego zdaniem efekty daleko bardziej doniosłe, stosowne do skali wyzwań i szans, jakie przynosi era Big Data, da współpraca z matematykami, a nie ze statystykami. Big Data daje szansę, aby odnaleźć własne "błękitne oceany" i własne innowacje, trzeba jednak korzystać raczej z osiągnięć i ze sposobu myślenia, który podsuwają matematycy-artyści niż statystycy-rzemieślnicy. Zauważył też, że IT, jeśli chce wejść w rolę firmowego interfejsu do kontaktów z nauką, powinno skorzystać także z jej autorytetu i umiejętności przedstawienia wagi, znaczenia tych osiągnięć zarządowi, biznesowi - użytkownikom i beneficjentom współpracy.

Dyskusja stopniowo odchodziła od zagadnień aplikacji BI, przedstawienia osiągnięć takich dziedzin i zespołów, reprezentujących na spotkaniu naukę, jak ekonofizyka czy matematyka przemysłowa, a przechodziła w bardziej konkretne wymiary barier współpracy i próby definiowania źródeł problemów we wzajemnej współpracy. Nie udało się np. uniknąć wątku dydaktycznego, chociaż zakładaliśmy, że skupimy się na możliwościach współpracy w zakresie badań i czystej nauki.

Model inicjowania współpracy, model jej planowania i wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu umiejętności i akceptacji podejścia interdyscyplinarnego, oraz model finansowania projektów - wskazane zostały jako istotne, konkretne problemy, które należy uporządkować.

W związku z tym prof. Michał Woźniak z Katedry Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej zaaranżował i zaprosił wszystkich uczestników na spotkanie robocze poświęcone modelom finansowania projektów łączących firmy i ośrodki naukowe. Spotkanie zaplanowano na 29 października br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200