Od orzeczenia do świadczenia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Tychach wydaje rocznie ok. 2,5 tys. orzeczeń o niepełnosprawności. Dotychczas Zespół korzystał z systemu informatycznego opartego o program Access, który okazał się niewystarczający do jego potrzeb. Podjęto decyzję o wdrożeniu systemu ZON Helper, dedykowanego takim właśnie jednostkom, a stworzonego przez miejscową firmę K-MEX Systemy Komputerowe.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Tychach wydaje rocznie ok. 2,5 tys. orzeczeń o niepełnosprawności. Dotychczas Zespół korzystał z systemu informatycznego opartego o program Access, który okazał się niewystarczający do jego potrzeb. Podjęto decyzję o wdrożeniu systemu ZON Helper, dedykowanego takim właśnie jednostkom, a stworzonego przez miejscową firmę K-MEX Systemy Komputerowe.

Pracownicy PZON w Tychach korzystają z systemu od stycznia br. Dagmara Gawryszek, szefowa tyskiego PZON-u przyznaje, że system znacznie usprawnił proces wydawania orzeczeń i pozwolił na wyeliminowanie powtarzających się błędów o charakterze formalnym, które zdarzają się przy ręcznym przygotowywaniu orzeczeń. "Przede wszystkim system ułatwia pracę osób zajmujących się obsługą niepełnosprawnych" - mówi Dagmara Gawryszek.

Szybsza i bardziej efektywna obsługa osób niepełnosprawnych jest związana z możliwością sprawniejszej weryfikacji danych osoby składającej wniosek oraz wydanych dotychczas dla niej orzeczeń. Możliwe jest elektroniczne generowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy oraz odpisów orzeczenia. "Wydanie orzeczenia dla jednej osoby wiąże się z koniecznością wypełnienia 5-10 różnych dokumentów, zawierających dane zainteresowanej osoby. Do tej pory dane te musiały być wpisywane do wszystkich dokumentów ręcznie, co znacznie opóźniało proces wydawania orzeczeń. Obecnie system przeprowadza automatycznie walidację formalną i umożliwia komputerowe uzupełnianie dokumentów danymi gromadzonymi w bazie danych" - tłumaczy Dagmara Gawryszek.

System ułatwia przygotowanie posiedzeń lekarzy orzeczników, ponieważ kontroluje liczbę wniosków kierowanych do danego lekarza specjalisty i informuje, kiedy należy zwołać posiedzenie. Ponadto automatycznie generuje raporty z wydawanych orzeczeń, które wcześniej były przygotowywane ręcznie. Posiada też moduł umożliwiający kontrolę stanu spraw przyjętych do realizacji. - "Planujemy wdrożenie modułu, który będzie automatycznie wydawał uzasadnienia do orzeczeń, adekwatne do orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Pozwoli to na uniknięcie powtarzających się błędów, które powstają przy ręcznym wydawaniu uzasadnień" - mówi Dagmara Gawryszek.

Obecnie, oprócz tyskiego PZON-u, z systemu ZON Helper korzysta jednostka znajdująca się w Rudzie Śląskiej. W ciągu najbliższych miesięcy system ma być wdrożony w Żywcu, Zabrzu, Gliwicach oraz dwóch jednostkach w Bielsku-Białej.


TOP 200