Ochrona środowiska na mapach

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) zlecił firmie Inter-Design zeskanowanie map topograficznych całego kraju w skali 1:50000. Ma to związek z zamierzonymi pracami w zakresie GIS dla powstającego systemu informatycznego obejmującego swym zasięgiem problematykę ochrony środowiska.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) zlecił firmie Inter-Design zeskanowanie map topograficznych całego kraju w skali 1:50000. Ma to związek z zamierzonymi pracami w zakresie GIS dla powstającego systemu informatycznego obejmującego swym zasięgiem problematykę ochrony środowiska.

W wyniku zawartej w grudniu ub.r. umowy powstało 1088 podkładów rastrowych, pokrywających cały obszar Polski. Firma Inter-Design do kwietnia br. wykonała procesy skanowania, kalibracji i dostosowania do geograficznego układu współrzędnych "P24" wszystkich map. Utworzono także archiwum map przy wykorzystaniu oprogramowania RasterBase. Mapy zapisano w formacie TIFF z kompresją danych wg standardu CCITT G4.

Archiwum map topograficznych w formie elektronicznej zainstalowano w GIOŚ oraz w Departamencie Geologii Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, natomiast każdy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma dysponować w najbliższej przyszłości archiwum, którego zasoby pokryją teren województwa.


TOP 200