Ochrona danych – prawo i praktyka

W Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych – 28 stycznia - odbywa się konferencja naukowa „Ochrona danych osobowych – najnowsze krajowe i europejskie regulacje prawne”. Ponadto osobom odwiedzającym w tym dniu GIODO eksperci udzielają praktycznych porad, jak skutecznie strzec prywatności.

Firmy, korzystając z danych pozyskiwanych z coraz większej liczby źródeł, dysponują licznymi i coraz dokładniejszymi informacjami na nasz temat. Zdobywają je już nie tylko, jak dotąd, bezpośrednio od nas samych czy z portali społecznościowych, ale także za pośrednictwem aplikacji mobilnych, z których korzystamy, czy wykorzystując technikę RFID.

„Uważam, że słuszne jest dążenie do zapewnienia skuteczniejszej realizacji zasady adekwatności, zgodnie z którą, zakres przetwarzanych danych powinien być ograniczony do niezbędnego minimum – mówi Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. – Równie ważne jest dążenie do zapewnienia przejrzystości wykorzystywania danych tak, aby każda osoba, której dane dotyczą, była skutecznie poinformowana o tym, kto, w jakim celu, w jaki sposób i jak długo będzie przetwarzał jej dane osobowe.”

Zobacz również:

Dlatego kluczowe jest sfinalizowanie prac nad unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, którego projekt jest już w zasadzie gotowy. Gdy wejdzie w życie, jego przepisy będą stosowane bezpośrednio. W opinii GIODO szczególnie istotne są te uregulowania, które mają na celu wzmocnienie praw jednostki, w tym wprowadzenie rozwiązań zapewniających każdemu z nas realne gwarancje, że nasze prawo do ochrony danych osobowych i prawo do prywatności będą przestrzegane.

Ze względu na to, że nowe przepisy przewidują kary nawet do 100 mln euro przedsiębiorcy już teraz powinni zacząć przygotowywać się do tych zmian, m.in. rozważyć powołanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), do czego unijne rozporządzenie będzie zobowiązywało, a co znowelizowane od 1 stycznia 2015 r. przepisy ustawy o ochronie danych osobowych umożliwiają.

Znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza ułatwienia w rejestracji zbiorów oraz uproszczenia w przekazywaniu danych do państw trzecich.


TOP 200