Obsługa w cyberprzestrzeni

Łódzki Powszechny Bank Gospodarczy otwiera w Internecie oddział elektroniczny. To pierwszy polski bank świadczący tego typu usługi.

Łódzki Powszechny Bank Gospodarczy otwiera w Internecie oddział elektroniczny. To pierwszy polski bank świadczący tego typu usługi.

Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, wchodzący w skład Grupy Pekao SA, zamierza, prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, otworzyć pierwszy w Polsce oddział elektroniczny banku (http://www.pbg.pl/oe/oe.htm/). Już teraz można wypełnić kwestionariusz z poleceniem założenia rachunku. Klientem może zostać zarówno osoba prywatna, jak i firma. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Dostęp do informacji o swoim koncie klient będzie miał przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW, choć preferowane to Internet Explorer i Netscape Communicator.

Kalkulator kryptograficzny

Jak twierdzą na swoich stronach WWW przedstawiciele banku, oddział elektroniczny pozbawiony jest tradycyjnej obsługi dysponenckiej i kasowej, a więc nie będzie prowadzony w nim obrót pieniądzem gotówkowym. Za jego pośrednictwem klienci PBG, a od przyszłego roku, gdy zostanie on wchłonięty przez Bank Pekao SA, także klienci pozostałych członków obecnej Grupy Pekao SA (warszawski Pekao SA, szczeciński Pomorski Bank Kredytowy i lubelski Bank Depozytowo-Kredytowy) będą mogli dokonać podstawowych operacji na swoich kontach, dokonywanych dotychczas w okienkach, w oddziałach banku. Wszyscy jednak muszą najpierw otworzyć nowy, odrębny rachunek w systemie oddziału elektronicznego, za pośrednictwem dowolnej placówki Grupy.

Po podpisaniu umowy klient otrzymuje identyfikator, hasło i generator podpisu elektronicznego tzw. Token, a także sześciocyfrowy numer PIN do tego urządzenia. Po połączeniu się ze stroną Oddziału Elektronicznego Powszechnego Banku Gospodarczego, wpisaniu identyfikatora i hasła, należy uruchomić Token. Wprowadza się do niego swój PIN i cyfry podane przez bank na stronie WWW (za każdym razem jest to inna ich kombinacja). Dopiero po wpisaniu wyniku podanego przez ten kalkulator kryptograficzny można połączyć się ze stroną, na której znajdują się informacje o rachunku klienta.

Podpis elektroniczny

Wśród pierwszych usług znajdą się: wgląd w historię operacji na rachunku, możliwość składania dyspozycji dotyczących otwarcia lokaty terminowej, jak również zleceń przelewu. Kontakt z bankiem odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W pierwszych miesiącach działania elektronicznego oddziału klienci nie otrzymają ani czeków, ani kart płatnicznych. W przyszłości można będzie otrzymać kartę Visa lub Europay.

Aplikację internetową, zapewniającą dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i dokonywanych operacjach, nazwano w PBG systemem Omega. Za korzystanie z niego klient zapłaci 8 zł miesięcznie. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług za jego pośrednictwem dokumenty stworzone w tym systemie wraz z podpisem elektronicznym zastępują dotychczas stosowane pisma papierowe z własnoręcznym podpisem klienta banku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200