Obroty Softroniku

Soft-tronik jest komputerową firmą niemiecko-polską, założoną w 1985 w Berlinie (wówczas ''Zachodnim'') przez obywateli polskich i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia.

Soft-tronik jest komputerową firmą niemiecko-polską, założoną w 1985 w Berlinie (wówczas ''Zachodnim'') przez obywateli polskich i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia.

Przedsiębiorstwo szybko zaczęło przenosić swoją aktywność na tereny naszego kraju, nie zaniedbując rynku niemieckiego. Obecnie należy ono tam do liczących się firm średniej wielkości (ma w swoim dorobku m.in. wyposażenie Deutsche Bank). W Polsce jest obecnie pięć oddziałów Soft-troniku: w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, w sumie zatrudniających ok. 130 osób. Część niemiecka zatrudnia 70 pracowników. Działa też gałąź czecho-słowacka firmy, a w 1989 założono nawet oddział w St. Petersburgu (d.Leningrad). Soft-tronik jest firmą hurtownikiem. Sprzedaż prowadzi poprzez sieć firm resellerów. Do najważniejszych z nich zalicza się Avisa z Poznania, Surfland z Wrocławia i Topaz z Warszawy. Sprzedaż w Soft-troniku w 80% przypada na sprzęt, a w 20% na oprogramowanie - w tym ostatnim zawiera się 40% rynku Novella w Polsce. Dyrektor Soft-troniku Wiesław Osowiecki planuje w możliwie bliskiej przyszłości zredukować sprzedaż sprzętu do 65% obrotów, przy odpowiednim zwiększeniu sprzedaży oprogramowania. Obroty Soft-troniku wyniosły w 1991 r. 30 mln DEM w Niemczech i 90 mln DEM w Polsce. Dwa oddziały firmy w Berlinie i w Warszawie, w odstępie kilkumiesięcznym przenoszą się do większych siedzib. W Berlinie przeprowadzka już nastąpiła.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200