Obiektowy monitor transakcyjny

Dostęp do aplikacji z sieci Web

Istnieją dwie metody dostępu z sieci Web do aplikacji obsługiwanych przez MTS. Pierwsza jest tradycyjna dla Windows i wymaga korzystania z protokołu komunikacji obiektowej COM/DCOM i komponentów ActiveX, korzystających z usług obiektów zarządzanych przez MTS. Z takiej możliwości mogą również korzystać przeglądarki z rozszerzeniami do obsługi obiektów ActiveX, czyli Microsoft Explorer i Netscape Navigator.

Druga metoda polega na stosowaniu protokołu HTTP, bez używania protokołu DCOM. Użytkownik takiej aplikacji widzi jedynie adresy URL i strony HTML. Metoda ta jest preferowana w przypadku łączenia z aplikacjami znajdującymi się wewnątrz zapory ogniowej (firewall), zapewniającej bezpieczeństwo danych i aplikacji.

Mainframe niemodny, ale użyteczny

Jak podają analitycy niezależni od producentów mainframe'ów, nadal ponad 80% danych w światowym biznesie jest zarządzanych i obsługiwanych przez duże komputery (w Polsce niestety nie). Tak więc każdy produkt integrujący aplikacje i dane musi uwzględniać możliwość współpracy z mainframem i standardowymi dla takich systemów aplikacjami CICS i IMS. To samo dotyczy MTS.

W celu łączenia aplikacji działających na mainframe Microsoft zakupił od innych producentów rozwiązania pozwalające na zamknięcie tych aplikacji w otoczce obiektowej, dzięki czemu w środowisku MTS pojawiają się jako standardowe obiekty tego monitora. Pakiet COM Transaction Integrator zapewnia otoczkę obiektową dla transakcji CICS i IMS.

Sukces w przedsiębiorstwie?

Po opanowaniu biurka użytkownika przez systemy operacyjne i aplikacje, Microsoft dąży do zajęcia dobrego miejsca w przedsiębiorstwach, oferując coraz większą liczbę programów do integracji danych i aplikacji. W planach firmy coraz częściej wspomina się o nowej wersji systemu komunikacji rozproszonej COM+, łączącej rozproszone pakiety programowe w jeden spójny system. System ten ma pojawić się wraz z Windows NT 5.0.

Microsoft dąży również do przeniesienia COM/DCOM na inne platformy systemowe. W tym celu podpisał porozumienie z niemiecką firmą Software AG, która dostarcza już realizację niegraficznej części COM na wiele platform unixowych i na system OS/390 dla mainframe'ów IBM.

Na pytanie, czy Microsoft osiągnie równie duży sukces w przedsiębiorstwie, jak na biurku użytkownika, nie można chyba odpowiedzieć. Zbyt dużo czynników odgrywa rolę, np. coraz większa popularność systemu operacyjnego Linux. Przedsiębiorstwa nie mogąc doczekać się Windows NT 5.0 o znacznie lepszych (zapowiadanych) właściwościach niż wersja 4.0, poszukują dobrego systemu na sprzęt intelowski. Również ostatnie działania producentów systemów zarządzania bazami danych, którzy przenoszą swoje bazy na Linuxa, świadczą o braku zaufania do możliwości firmy Microsoft w zakresie dużych systemów informatycznych.


TOP 200