Obiektowa pamięć masowa

Wydawać by się mogło, że w dziedzinie pamięci masowych trudno jest opracować jakąś nową technologię. A jednak jest inaczej. Okazuje się, że pamięci masowe mogą przechowywać dane, które mają postać obiektów.

Kilka nowo powstałych firm (Cluster File Systems, Panasas, Permabit i Reference Information Systems) ogłosiło, że pracuje nad systemami pamięci masowych wykorzystującymi technologię obiektową. W systemach takich dane są traktowane i wyszukiwane jako obiekty zawierające konkretne treści, a nie jako dane identyfikowane na podstawie takich parametrów jak lokalizacja czy blok danych.

W systemach pamięci masowych zorientowanych obiektowo każda część danych jest traktowana jako oddzielny obiekt, który można zidentyfikować na podstawie przypisanego mu unikalnego cyfrowego znacznika. Znacznik taki (budowany przy użyciu specjalnego algorytmu przemieszania) jest używany zarówno do odnajdywania informacji (przy czym proces odnajdywania nie wymaga podawania, gdzie konkretnie są przechowywane dane), jak i do sprawdzania integralności danych (chodzi o zmiany wprowadzone do danych). Cyfrowe znaczniki, nazywane w tym środowisku metadanymi, śledzą aktualną lokalizację danych, dzięki czemu aplikacje mogą szybko odczytywać potrzebne im dane oraz docierać do innych informacji skojarzonych z tymi danymi. Przykład: zdjęcie rentgenowskie można szybko skojarzyć z konkretnym pacjentem i z innymi wynikami badań dotyczących tego pacjenta.

Zobacz również:

Systemy pamięci masowych zorientowane obiektowo mają dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, użytkownicy mają zapewniony bezpośredni dostęp do urządzeń pamięci masowych NAS, wymieniając z nimi dane za pośrednictwem wielu równoległych ścieżek. Systemy takie można przy tym elastycznie skalować. Po drugie, systemy zorientowane obiektowo dystrybuują metadane (nazwy plików, nazwy katalogów, prawa własności do plików), wykorzystując do tego celu menedżerów metadanych, które zarządzają systemem plików w trybie "out-of-band", czyli poza pasmem używanym do przesyłania danych. Dzięki takim cechom systemy pamięci masowych zorientowane obiektowo pracują wyjątkowo wydajnie i mogą świadczyć swoje usługi setkom klientów.

Inny dostawcy pamięci masowych też zwrócili uwagę na tę technologię. Można tu wymienić takie firmy jak EMC (sprzęt) i Centera (oprogramowanie), które wykorzystały elementy tej technologii przy projektowaniu produktów określanych mianem "content-addressable storage". Są to produkty używane do zarządzania danymi, które nie są często zmieniane i muszą być długo przechowywane. Inny przykład - urządzenie NearStore i zarządzające nim oprogramowanie SnapLock (Network Appliance). Warto też wspomnieć o firmie Persist Technologies, która jest twórcą oprogramowania AppStor (wykorzystującego technologię obiektową do zarządzania wiadomościami e-mail).