Obiekcje Czterech Prezesów

Pan Prezes Bogdan Chojna Fundacja ''Teraz Polska''

Pan Prezes Bogdan Chojna Fundacja ''Teraz Polska''

Szanowny Panie Prezesie

W związku z opublikowaniem listy nominacji do III edycji Konkursu "Teraz Polska", pozwalamy sobie przekazać Panu Prezesowi następujące spostrzeżenia i uwagi, zaczynając od krótkiego zreasumowania faktów:

1. Fundacja "Teraz Polska", rozszerzając listę sektorów Konkursu na branżę informatyczną, zaprosiła do udziału w selekcji produktów teleinformatycznych Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT), Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych (SRSO) i Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania (PRO) oraz nas osobiście.

2. Doceniając znaczenie znaku, "Teraz Polska" dla promocji polskich produktów, podjęliśmy zaproponowaną współpracę, zachęcając też nasze organizacje do zgłaszania produktów.

3. Osobiście wzięliśmy udział w posiedzeniach Komisji Branżowej, w trakcie których dokonaliśmy selekcji wstępnej listy produktów do czterech pozycji. Podczas dyskusji podnoszono słuszne zarzuty, że cały proces weryfikacji produktów i ich analizy nie został dopracowany. Tym niemniej ze względu na konieczność zachowania terminów oraz pionierski (w przypadku teleinformatyki) wybór produktów -- dokonaliśmy określenia ostatecznej listy nominowanych

produktów -- zgodnie z naszą najlepszą wiedzą o informatyce i rynku informatycznym. Podobnie postąpili pozostali członkowie Komisji.

4. Następnie pojawiła się w prasie lista nominowanych produktów, która różniła się od ustaleń Komisji, w której pracach braliśmy udział. Tym samym nasza działalność została całkowicie podważona i stała się zupełnie niepotrzebna oraz zlekceważona.

W związku z powyższymi faktami żądamy od Pana Prezesa spowodowania:

-- wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania, w którym inna Komisja podważa całkowicie wcześniejsze ustalenia, lekceważąc naszą pracę w Komisji;

-- przekazania fragmentu (dotyczącego produktów sektora teleinformatycznego) protokołu z posiedzenia nowej Komisji z podaniem listy osób, które takie decyzje podejmowały;

-- wycofania z wszelkich materiałów pisanych i mówionych wzmianek, że PTI, PIIiT, SRSO i PRO oraz my mieliśmy cokolwiek wspólnego z ustaleniem listy produktów nominowanych;

-- oficjalnego przeproszenia PTI, PIIiT, SRSO, PRO i nas za zaistniałą sytuację.

W komentarzu do powyższych żądań pragniemy nadmienić, że:

-- PTI, PIIiT, SRSO, PRO oraz my osobiście nie musimy brać udziału we wszystkich komisjach określających rankingi firm, produktów czy osób ze środowiska teleinformatycznego -- mogą to robić inne organizacje, byle tylko mające odpowiednie kompetencje -- inaczej ogłaszane wyniki nie przysparzają nominatowi sławy, a raczej mu szkodzą;

-- to Fundacja "Teraz Polska" zwróciła się do naszych organizacji o uczestniczenie w tych pracach, które -- na szczęście -- wykonaliśmy bezpłatnie, ponosząc przy tym samodzielnie koszty w niej udziału;

-- PTI, PIIiT, SRSO i PRO nigdy sobie nie uzurpowały praw do działań i osiągnięć innych organizacji, a starały się i dalej będą się starać wszystkie pozytywne dla rozwoju rynku informatycznego wyniki popierać;

-- przy całym tym zamieszaniu nie chcemy w żadnym przypadku oceniać wyników Konkursu, nie chcąc czynić szkody tym firmom i ich produktom, które się znalazły na ostatecznej liście oraz tym, które nie z ich winy zostały wykluczone;

Przekazując Panu Prezesowi naszą opinię oraz żądania liczymy na szybkie wyjaśnienie całej sprawy ze strony Fundacji "Teraz Polska" i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Z poważaniem

Piotr Fuglewicz Prezes PTI

Wacław Iszkowski Prezes PIIiT

Andrzej Florczyk Prezes SRSO

Bogdan Michalak Prezes PRO

Warszawa, dn. 1994.04.28

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200