Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2012

Okolicznościowe debaty i konferencje rozpoczynają się już 8 maja. 17 maja, w dniu ustalonym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego", tym razem pod hasłem "Kobiety i dziewczęta wobec technik informacyjno-komunikacyjnych" ustalonym przez International Telecommunication Union jako hasło wiodące ŚDSI 2012.

Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2012 rozpoczną się już 8 maja. W Centrum Prasowy Foksal odbędzie się debata "Telewizja cyfrowa - atuty i pułapki konwersji", w czasie której zostaną omówione zagadnienia związane z największą w ostatnich latach operacją dotyczącą informacyjnej infrastruktury kraju - przejścia telewizji naziemnej z platformy analogowej na cyfrową. 15 maja ma się odbyć konferencja pt. "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej - szansą dla szkół?". 17 maja w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się XIII Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego", tym razem pod hasłem "Kobiety i dziewczęta wobec technik informacyjno-komunikacyjnych", ustalonym przez International Telecommunication Union jako hasło wiodące ŚDSI 2012. W konferencji mają wziąć udział m.in. Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni i Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Teresa Lipowicz. Punktem kulminacyjnym Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2012 będzie Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Program ŚDSI 2012 zostanie uwieńczony w końcu maja organizowanym wspólnie z MAiC Spotkaniem Kongresu Wolności w Internecie. Spotkanie to będzie kontynuacją dialogu między ekspertami społecznymi, biznesem, obywatelami i administracją na temat zakresu regulacji i zasad zagwarantowania wolności w internecie, zapoczątkowanego 6 lutego podczas publicznej debaty w Kancelarii Premiera z udziałem premiera Donalda Tuska.

Zobacz również:

  • Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
  • Zoom szuka szans na dalszy rozwój. Chce zainteresować klientów korporacyjnych
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200